ประจวบสามอ่าว-พระบรมธาตุสวี-หาดทุ่งวัวแล่น – ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร – เข้าที่พักหาดทุ่งวัวแล่น – ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพร- จุดชมวิวเขามัททรี-หาดทรายรี-สะพานไม้เคี่ยม

  

ทัวร์ชุมพร
รหัส 003-0835
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,897 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
6 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-ประจวบสามอ่าว-พระบรมธาตุสวี-หาดทุ่งวัวแล่น

05.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จ.ชุมพร ระหว่างทางผ่าน นำท่านแวะถ่ายรูปชมวิว ณ เมืองสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหตุที่เรียกว่าเมืองสามอ่าว เนื่องจากพื้นที่บริเวณตัวเมืองประจวบประกอบไปด้วย อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค สะพานสราญวิถี สะพานปูนสีแดงที่ยื่นออกไปสู่ทะเล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   เดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุสวี มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในชุมพร สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง Üเดินทางสู่หาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่สวยงามน้ำใสของชุมพรแห่งหนึ่ง แวะถ่ายรูปเดินชมบรรยากาศ

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร - เข้าที่พักหาดทุ่งวัวแล่น - (วันคู่) เกาะมาตรา - เกาะหลักแรด – เกาะละวะ – เกาะลังกาจิว หรือ - (วันคี่) เกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะกะโหลก- เกาะทะลุ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร

กรณีเดินทางวันคู่

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

09.00 น. : เรือออกจากท่าเรือ นำท่านสู่จุดดำน้ำ เกาะมาตรา เป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของปูไก่ ปูที่มีเสียงร้องเหมือนไก่และสามารถปีนต้นไม้ได้ พาท่านไปดำน้ำสน็อคเกิลชมฝูงปลานานาชนิดในแหล่งปะการังที่สวยงามและยังเป็นที่อยู่ของหอยมือเสือด้วย เดินทางสู่ เกาะหลักแรด  ด้วยรูปลักษณะของเกาะที่คล้ายแรดอันเป็นที่มาของชื่อเกาะ ใกล้เกาะมีหินปูนเรียงกัน 3 ก้อน จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะหลักแรด ที่นี่เต็มไปด้วยปะการังครกขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยากในแหล่งดำน้ำอื่นๆ มีฝูงปลาใต้น้ำหลากหลายชนิด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้

13.00น. : นำทุกท่านออกเดินทางดำน้ำต่อ เกาะละวะ  ชมปลาการ์ตูนอินเดียนแดงฝูงใหญ่ ว่ายเล่นน้ำในดงดอกไม้ทะเลเป็นภาพสวยงามประทับใจเกาะลังกาจิว เป็นเกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ทั้งใต้น้ำและบนเกาะ เป็นแหล่งสัมปทานเลี้ยงนกนางแอ่น มีจุดชมปะการังที่ในหลวงรัชการที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาสฯ ถึง 3 ครั้ง

16.00น. : เดินทางกลับมาถึงท่าเรือท่ายาง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย เดินทางสู่ที่พัก

กรณีเดินทางวันคี่

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ เดินทางสู่ เกาะง่ามน้อย เป็นลักษณะเป็นกอหินเล็กๆ กระจากตามแนวเกาะกิจกรรมหลักๆคือดำน้ำ ชมโลกใต้ทะเล ท่านจะได้พบกับ ทุ่งดอกไม้ทะเล ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว และถ้าท่านโชคดีท่านจะได้เจอพี่จุด (ฉลามวาฬ) ที่เกาะนี้ด้วย เกาะง่ามใหญ่ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่ “Right Hand of Buddha”(หน้าผาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายฝ่ามือพระเจ้า)ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)บนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้

13.00น. : พาทุกท่านดำน้ำต่ออีก 2 เกาะคือ เกาะกะโหลก เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก จุดดำน้ำจุดนี้ท่านจะได้พบ ปะการังโขด ปะการังฟองน้ำครก ปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเล และเนื่องด้วยจุดนี้เป็นจุดที่น้ำทะเลค่อนข้างลึก จึงมักจะพบจะมีปลามากมายที่เกาะแห่งนี้ เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพลงถ้ำขนาดใหญ่ที่กำลังคร่อมผิวน้ำ ท่านสามารถว่ายน้ำเข้าไปเพื่อที่จะทะลุไปอีกฝั่งได้ท่านจะได้พบกกับปลาหลากหลายชนิด อาทิ ปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ฝูงปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ

16.00น. : เดินทางกลับมาถึงท่าเรือท่ายาง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพร- จุดชมวิวเขามัททรี-หาดทรายรี-สะพานไม้เคี่ยม-แวะร้านของฝาก เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางชมศาลกรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะน้อยใหญ่และเรือประมงที่จอดเทียบท่าทะเลปากน้ำชุมพร พร้อมสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา) ประทับท่านั่งหันไปทางทะเล มีระเบียงยื่นรับลมทะเล และชมวิวปากน้ำชุมพร กว้างไกลสุดสายตา

อิสระให้ท่านเดินชมและอิสระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายรีหาดทรายสีขาวสะอาด เดินทางสู่ สะพานไม้เคี่ยมแก้มลิง ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในมีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ ทนทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม สะพานมีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยแปลกตา อิสระให้ท่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ แวะร้านของฝากระหว่างทาง เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
13/05/2022 15/05/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,897 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/05/2022 22/05/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,897 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
  เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/05/2022 29/05/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,897 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
   เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/06/2022 05/06/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,897 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
    เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/06/2022 12/06/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,897 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
     เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/06/2022 19/06/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,897 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ชุมพร ดำน้ำทะเลชุมพร
      เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Thai Smile Airways (WE)
       • พ.ค.65 - ต.ค.65
       • 4 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 14,900 บาท
       • Thai Smile Airways (WE)
       • มิ.ย.65 - ก.ค.65
       • 4 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 14,999 บาท
       • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 77,600 บาท