อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ล่องเรือเกาะราชา-เฮ+ซันเซท
ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก
ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
รหัส 001-0816
วันที่เดินทาง
พค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
7,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
7 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

09.15 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL770

10.40 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิส หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ดัง เจมส์บอนด์ 007 จากฮอลลีวูด จนได้รับการเรียกขานว่า เกาะเจมส์บอนด์ ไปโดยปริยาย

16.00 น. : จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว

วันที่ 2
วัดฉลอง-ล่องเรือ เกาะราชา-เฮ+ซันเซท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากถึงขนาดที่มีคนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้ว แต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)

นำท่านเดินทางถึง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

13.00 น. : ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สู่กาฮังบัช เกาะเฮ นำลูกค้าพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลต่างๆ

กาฮังบีช เกาะเฮ มีกีฬาทางน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง คายัคใส ฯลฯ (กิจกรรมต่างๆไม่รวมค่าทัวร์)

16.00 น. : ออกเดินทาง ออกจากเกาะเฮ พาทุกท่านไปเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังหลังเกาะเฮ หรือตกปลาระหว่างการล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ แหลมกระทิงเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

17.30 น. : นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก               

สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว

ถึงท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็นบนเรือ (4)

พักที่ Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว

วันที่ 3
ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่าสไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

สมควรแก่เวลาสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.50 น. : ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 769 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

19.15 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 500 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
23/05/2022 25/05/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
7,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
เดินทาง 23/05/2022 25/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/05/2022 26/05/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  7,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
  เดินทาง 24/05/2022 26/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/05/2022 27/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   7,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
   เดินทาง 25/05/2022 27/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/05/2022 28/05/2022
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
    เดินทาง 26/05/2022 28/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/05/2022 01/06/2022
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
     เดินทาง 30/05/2022 01/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/06/2022 09/06/2022
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      7,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
      เดินทาง 07/06/2022 09/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/06/2022 13/06/2022
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       8,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
       เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/06/2022 14/06/2022
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
        เดินทาง 12/06/2022 14/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/06/2022 15/06/2022
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         7,555 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
         เดินทาง 13/06/2022 15/06/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/06/2022 17/06/2022
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          7,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
          เดินทาง 15/06/2022 17/06/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/06/2022 20/06/2022
           การเดินทาง
           Thai Lion Air
           จำนวน
           ราคา
           8,555 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
           เดินทาง 18/06/2022 20/06/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/06/2022 22/06/2022
            การเดินทาง
            Thai Lion Air
            จำนวน
            ราคา
            7,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
            เดินทาง 20/06/2022 22/06/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             23/06/2022 25/06/2022
             การเดินทาง
             Thai Lion Air
             จำนวน
             ราคา
             7,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
             เดินทาง 23/06/2022 25/06/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/06/2022 26/06/2022
              การเดินทาง
              Thai Lion Air
              จำนวน
              ราคา
              8,555 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
              เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               27/06/2022 29/06/2022
               การเดินทาง
               Thai Lion Air
               จำนวน
               ราคา
               7,555 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
               เดินทาง 27/06/2022 29/06/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                01/07/2022 03/07/2022
                การเดินทาง
                Thai Lion Air
                จำนวน
                ราคา
                8,555 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04/07/2022 06/07/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Lion Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                 เดินทาง 04/07/2022 06/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06/07/2022 08/07/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Lion Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                  เดินทาง 06/07/2022 08/07/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   07/07/2022 09/07/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Lion Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                   เดินทาง 07/07/2022 09/07/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    19/07/2022 21/07/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Lion Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                    เดินทาง 19/07/2022 21/07/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     20/07/2022 22/07/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Lion Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                     เดินทาง 20/07/2022 22/07/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      22/07/2022 24/07/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Lion Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      8,555 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                      เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       03/08/2022 05/08/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Lion Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                       เดินทาง 03/08/2022 05/08/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        04/08/2022 06/08/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Lion Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                        เดินทาง 04/08/2022 06/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         05/08/2022 07/08/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Lion Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         8,555 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                         เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          08/08/2022 10/08/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Lion Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                          เดินทาง 08/08/2022 10/08/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           16/08/2022 18/08/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Lion Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                           เดินทาง 16/08/2022 18/08/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            18/08/2022 20/08/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Lion Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            7,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                            เดินทาง 18/08/2022 20/08/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             19/08/2022 21/08/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Lion Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             8,555 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                             เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              24/08/2022 26/08/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Lion Air
                              จำนวน
                              ราคา
                              7,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ไม่ง้อรัฐ
                              เดินทาง 24/08/2022 26/08/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • มิย.65-สค.65
                               • 8 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 35,988 บาท
                               • พ.ค.65 - มิ.ย.65
                               • 5 วัน 3 คืน
                               เริ่มต้น 29,999 บาท
                               • มิ.ย.65 - ก.ย.65
                               • 7 วัน 4 คืน
                               เริ่มต้น 59,999 บาท