ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง

เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่
สักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด
นำท่านล่องเรือยอร์ชดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก
รับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช บรรยากาศค่ำคืน
แวะคาเฟ่สุดชิค  Ma Doo Bua Cafe’“มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง

ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง

รหัส 008-0114
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
73 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ภูเก็ต • Tree Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณีย์ •สักการะ•พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี •ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก

05.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการนกแอร์ ประตู 13  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน   DD520

08.50 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ตรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys Restaurantคาเฟ่ลับๆที่มีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Three Monkey จากนั้นนำทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริม

ถนน ตามเส้นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก เดินชมถ่ายรูปซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่

13.00 น. : นำทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจากนั้นเดินทางถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น นำท่านล่องเรือยอร์ชดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก พร้อมเก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช บรรยากาศค่ำคืน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลัน • ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะสิมิลัน • ภูเก็ต

06.00น. : ออกเดินทางจากที่พักโดยรถตู้วีไอพีเพื่อไปขึ้นเรือที่ ท่าเรือทับละมุ ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX จากนั้นมุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ที่ครบครัน ใช้เวลาในการเดินทางไปหมู่เกาะสิมิรันประมาณ  2-3 ชั่วโมง

จากนั้นเดินทางถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู เกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง เพลินเพลินกับปลาใต้ท้องทะเลหลากสายพันธุ์และปะการังอันสวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศัย

บ่าย : ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ7 หรือเกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมี่ยง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด ซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นได้ตามอัธยาศัย

15.30 : ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

16.30 : เดินทางถึงท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองภูเก็ต

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จักจั่น ซีฟู๊ด

วันที่ 3 วัดฉลอง • Ma Doo Bua Cafe’ • วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าโรงแรม นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านวันจันทร์ แวะคาเฟ่สุดชิค  Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัวมีขนาดใหญ่ถึง1.5เมตร นำท่าน เดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ภูเก็ต เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

14.00 น. : สมควรแก่เวลาออกไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต

17.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์

18.55 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถ                                                                                        ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม                                                                                        เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 01/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
*** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 9,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2021 02/01/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  16,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
  *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 11,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2022 03/01/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   14,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
   เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
   *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 11,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/01/2022 09/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
    เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
    *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/01/2022 16/01/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     12,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
     เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
     *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/01/2022 23/01/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      12,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
      *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/01/2022 30/01/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       12,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
       เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
       *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        30/12/2021 01/01/2022
        Nok Air (DD)
        14,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
        เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
        *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 9,999 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         31/12/2021 02/01/2022
         Nok Air (DD)
         16,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
         เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
         *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 11,999 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/01/2022 03/01/2022
          Nok Air (DD)
          14,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
          เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
          *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 11,999 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           07/01/2022 09/01/2022
           Nok Air (DD)
           12,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
           เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
           *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            14/01/2022 16/01/2022
            Nok Air (DD)
            12,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
            เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
            *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             21/01/2022 23/01/2022
             Nok Air (DD)
             12,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
             เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
             *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              28/01/2022 30/01/2022
              Nok Air (DD)
              12,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง
              เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
              *** ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40% 7,999 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 73 ครั้ง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • ธ.ค.64 - ต.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 39 ครั้ง
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               รหัส 033-0211
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               • ม.ค.65 - พ.ค.65
               • 4 วัน 3 คืน
               • 38 ครั้ง
               เริ่มต้น 19,900 บาท
               รหัส 003-0332
               4 วัน 3 คืน
               เริ่มต้น 19,900 บาท
               • Thai Smile Airways (WE)
               • ม.ค.65 - มี.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 54 ครั้ง
               เริ่มต้น 8,913 บาท
               รหัส 001-0286
               3 วัน 2 คืน
               Thai Smile Airways (WE)
               เริ่มต้น 8,913 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - เม.ย.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 67 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,499 บาท
               รหัส 010-0113
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,499 บาท
               ชื่นชอบ