ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ

สัมผัสหาดทรายขาวทะเลฟ้าคราม ดำน้ำชมปะการัง 7 สี เกาะหลีเป๊ะสวรรค์แห่งอันดามัน ชมสะพานข้ามกาลเวลา พักบันดาหยา รีสอร์ท

ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ

รหัส 007-0383
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
30 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ

05.00 : พร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยให้การตอนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

07.00 : เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VIETJET AIR) เที่ยวบินที่ VZ320

08.25 : ถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์นำเที่ยวรอให้การตอนรับท่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา

11.30 : เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบ้ทแบบจอยกรุ๊ป ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เที่ยง : บริหารอาหารกลางวัน แบบกล่อง (1) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ และยังมีความเชื่อกันว่า หากชายหญิงคู่ใดที่ได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่งงานกันอีกด้วย อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ อิสระถ่ายรูปบริเวณรอบๆ

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

วันที่ 2 เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะราวี – อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) – เกาะหลีเป๊ะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และนำท่าน ดำน้ำบริเวณหลังเกาะหินงาม  

ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้วิธีดำน้ำลึก (Scuba Diving) แต่สำหรับที่นี่ปะการังจะอยู่ในระดับที่ตื้นมาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ำจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนลายปล้อง, กัลปังหาสีส้ม, หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็นต้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (3) ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะคล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมีให้เห็นมากมายที่เกาะแห่งนี้ เดินทางสู่ เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ อิสระท่านถ่ายรูป และเกาะราวีนี้ท่านสามารถเล่นน้ำได้ (ข้อควรระวัง : ที่เกาะราวีมีลิงอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพย์สินของท่าน) ชม อ่าวเรือใบ ที่เกาะอาดัง อ่าวที่มีชายหาดกว้างขวาง และเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาการ์ตูน, ดาวทะเล, ปลาสลิดหิน เป็นต้น

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

วันที่ 3 ถ่ายรูปปากบารา View Point – สะพานข้ามกาลเวลา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ถ่ายรูปปากบารา View Point ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดนึงของที่บริเวณปากบารา ให้ท่านได้เช็คอินกับรูปปั้นปลาที่เป็นสัญญาลักษณ์ และชมวิวทะเลของจังหวัดสตูล ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหาดใหญ่ หลังจากนั้นนำท่านสู่ สะพานข้ามกาลเวลา อุทยานธรณีสตูล อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) นำท่านซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า “ตลาดชีกิมหยง” เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อ ละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม

18.55 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน เวียทเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ327

20.35 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ …. พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท/เที่ยว 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
05/01/2022 07/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
เดินทาง 05/01/2022 07/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/01/2022 08/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
  เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/01/2022 09/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   14,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
   เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/01/2022 10/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
    เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/01/2022 14/01/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     13,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
     เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/01/2022 15/01/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      13,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
      เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/01/2022 16/01/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       14,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
       เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/01/2022 17/01/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        14,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
        เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/01/2022 22/01/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         13,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
         เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          21/01/2022 23/01/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          14,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
          เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           22/01/2022 24/01/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           14,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
           เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27/01/2022 29/01/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            13,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
            เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28/01/2022 30/01/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             14,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
             เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/02/2022 05/02/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
              เดินทาง 03/02/2022 05/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               04/02/2022 06/02/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
               เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                05/02/2022 07/02/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                14,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 10/02/2022 12/02/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                 เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11/02/2022 13/02/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  14,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                  เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   12/02/2022 14/02/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   14,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                   เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    18/02/2022 20/02/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    14,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                    เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     19/02/2022 21/02/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     14,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                     เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/02/2022 26/02/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      13,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                      เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/02/2022 27/02/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       14,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                       เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        26/02/2022 28/02/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        13,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                        เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         03/03/2022 05/03/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         13,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                         เดินทาง 03/03/2022 05/03/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          04/03/2022 06/03/2022
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          14,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                          เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           05/03/2022 07/03/2022
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           14,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                           เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            10/03/2022 12/03/2022
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            13,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                            เดินทาง 10/03/2022 12/03/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             10/03/2022 13/03/2022
                             การเดินทาง
                             VietJet Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             14,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                             เดินทาง 10/03/2022 13/03/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              12/03/2022 14/03/2022
                              การเดินทาง
                              จำนวน
                              ราคา
                              14,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                              เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               05/01/2022 07/01/2022
                               VietJet Air
                               13,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                               เดินทาง 05/01/2022 07/01/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                06/01/2022 08/01/2022
                                VietJet Air
                                13,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 07/01/2022 09/01/2022
                                 VietJet Air
                                 14,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                 เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  08/01/2022 10/01/2022
                                  VietJet Air
                                  14,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                  เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   12/01/2022 14/01/2022
                                   VietJet Air
                                   13,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                   เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    13/01/2022 15/01/2022
                                    VietJet Air
                                    13,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                    เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     14/01/2022 16/01/2022
                                     VietJet Air
                                     14,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                     เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      15/01/2022 17/01/2022
                                      VietJet Air
                                      14,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                      เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       20/01/2022 22/01/2022
                                       VietJet Air
                                       13,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                       เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        21/01/2022 23/01/2022
                                        VietJet Air
                                        14,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                        เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         22/01/2022 24/01/2022
                                         VietJet Air
                                         14,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                         เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          27/01/2022 29/01/2022
                                          VietJet Air
                                          13,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                          เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           28/01/2022 30/01/2022
                                           VietJet Air
                                           14,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                           เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            03/02/2022 05/02/2022
                                            VietJet Air
                                            14,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                            เดินทาง 03/02/2022 05/02/2022
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             04/02/2022 06/02/2022
                                             VietJet Air
                                             14,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                             เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              05/02/2022 07/02/2022
                                              VietJet Air
                                              14,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                              เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               10/02/2022 12/02/2022
                                               VietJet Air
                                               13,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                               เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                11/02/2022 13/02/2022
                                                VietJet Air
                                                14,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 12/02/2022 14/02/2022
                                                 VietJet Air
                                                 14,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                 เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  18/02/2022 20/02/2022
                                                  VietJet Air
                                                  14,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                  เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   19/02/2022 21/02/2022
                                                   VietJet Air
                                                   14,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                   เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/02/2022 26/02/2022
                                                    VietJet Air
                                                    13,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                    เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     25/02/2022 27/02/2022
                                                     VietJet Air
                                                     14,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                     เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      26/02/2022 28/02/2022
                                                      VietJet Air
                                                      13,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                      เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       03/03/2022 05/03/2022
                                                       VietJet Air
                                                       13,999 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                       เดินทาง 03/03/2022 05/03/2022
                                                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        04/03/2022 06/03/2022
                                                        VietJet Air
                                                        14,999 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                        เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
                                                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         05/03/2022 07/03/2022
                                                         VietJet Air
                                                         14,999 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                         เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
                                                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          10/03/2022 12/03/2022
                                                          VietJet Air
                                                          13,999 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                          เดินทาง 10/03/2022 12/03/2022
                                                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           10/03/2022 13/03/2022
                                                           VietJet Air
                                                           14,999 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                           เดินทาง 10/03/2022 13/03/2022
                                                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            12/03/2022 14/03/2022
                                                            14,999 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์สตูล ปากบารา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
                                                            เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
                                                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             จำนวนการเข้าชม 30 ครั้ง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • Air Asia (FD)
                                                             • 999999999999
                                                             • 1 วัน 1 คืน
                                                             • 295 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 999999999999 บาท
                                                             รหัส test
                                                             1 วัน 1 คืน
                                                             Air Asia (FD)
                                                             เริ่มต้น 999999999999 บาท
                                                             • ธ.ค.64 - มี.ค.65
                                                             • 8 วัน 5 คืน
                                                             • 95 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 39,999 บาท
                                                             รหัส 013-0036
                                                             8 วัน 5 คืน
                                                             เริ่มต้น 39,999 บาท
                                                             • Thai Smile Airways (WE)
                                                             • ก.พ.64
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 319 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                                                             รหัส 007-0156
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             Thai Smile Airways (WE)
                                                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • ธ.ค.64 - พ.ค.65
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 39 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 5,500 บาท
                                                             รหัส 019-0323
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 5,500 บาท
                                                             ชื่นชอบ