Marina Bay Sand นั่งเรือ Bumboat GARDEN BY THE BAY
Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ ไหว้เจ้าแม่กวมอิม THE JEWEL CHANGI
Optional tour!! UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE

ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
รหัส 003-0754
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
4 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – Garden by the bay - ล่องเรือ Bumboat - Marina Bay Sand

08:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 5เคาน์เตอร์ K สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

10:50 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625

14:15 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้าประเทศสิงคโปร์

 1. ผ่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม สำหรับเดินทางเข้าสิงคโปร์ เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แอปพลิเคชั่นที่ลงไว้ในมือถือ Trace Together

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พื้นที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest) ราคา20 SGD สำหรับผู้ใหญ่ 15 SGD  สำหรับเด็ก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลท์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน จากนั้นนำท่านสู่ ลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์) ชมการแสดงที่ว่านี้เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ำพุมีชื่อว่า Wonder Full – Light & Water Spectacular

วันที่ 2
อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว                                                                                            

วันที่ 3
Merlion – Suntec city – China town - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple -ช้อปปิ้ง ถนน Orchard - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกที่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ อ้าปากกินน้ำบ้าง สระผมบ้าง ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  Suntec City (ซันเทค ซิตี้)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น้ำพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน้ำพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง

นำทุกท่านไปที่ ไชน่าทาวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้านแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมีวัดและพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง (เพื่อไม่เสียเวลากับการช้อปปิ้งให้ท่านได้อิสระอาหารกลางวัน) จากนั้นนำท่านเดินทางไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น

จากนั้นพาทุกท่านไปที่สวรรค์ของนักช้อปอีกหนึ่งที่ก็คือ ถนน Orchard ที่มีตั้งแต่ห้างค้าปลีกที่หรูหราไปจนถึงภัตตาคารอาหารนานาชาติชั้นนำระดับโลก ระหว่างสองข้างทางของถนนจะมีห้างและ ถนนคนเดินช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายกว่าร้อยแห่ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์แห่งนี้คือแหล่งรวมประสบการณ์อันหลากหลายแก่ผู้มาเยือน

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้ นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

15:25 น. : นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  SCOOT เที่ยวบินที่ TR611

16:55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. รวมค่าบริการ แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำหรับพัก (3ท่าน)อาจจำเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (2 ช.ม./วัน)
 8. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 25 SGD หรือ 600 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 9. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 10. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ :

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 2. 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 13. 13. การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 14. 14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 15. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
06/05/2022 08/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
13,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/05/2022 16/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  14,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
  เดินทาง 14/05/2022 16/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/05/2022 23/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   14,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
   เดินทาง 21/05/2022 23/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/05/2022 29/05/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    13,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
    เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/06/2022 05/06/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     14,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
     เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/06/2022 12/06/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      14,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
      เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/06/2022 19/06/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       14,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
       เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/06/2022 26/06/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        13,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สิงคโปร์ JOURNEY TO SINGAPORE
        เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง GARDEN BY THE BAY Marina Bay Sand Merlion THE JEWEL CHANGI
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
         • 10 วัน 7 คืน
         เริ่มต้น 143,999 บาท
         • Nok Air (DD)
         • พ.ค.65 - มิ.ย.65
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 7,999 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ม.ค.65 - ต.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 2,700 บาท