เขาสก – เขื่อนรัชชประภา – เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” – ถ้ำปะการัง
มอนิ่งซาฟารี – อุทยานเขานาในหลวง – สินมานะฟาร์มสเตย์ – เนินทรายเหมืองแกะ
วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
รหัส 007-0798
วันที่เดินทาง
พค.65 - ธค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
14 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - เขาสก - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” - ถ้ำปะการัง - เข้าสู่ที่พัก

03.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

05.50 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ354

(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

07.05 น. : เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ แพภูตะวัน

09.30 น. : เดินทางถึง แพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ

10.00 น. : เดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ แพภูตะวัน

10.30 น. : เดินทางถึง แพภูตะวัน จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก

13.00 น. : นำทุกท่านนั่งเรือมุ่งหน้าสู่ เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นยอดเขาขนาดเล็ก ที่โผล่พ้นน้ำ จำนวน 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพานพุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา

จากนั้นนำท่านล่องแพรไม้ไผ่สัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำ และภูเขา ตลอดเส้นทางนำท่านเดินเท้าเข้าชมบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ลำใหญ่ อีกทั้งต้นไม้สูงนานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านพบกับ ถ้ำปะการัง ที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ จนทำให้กลายมาเป็นหินย้อยรูปประหลาดคล้ายปะการัง และพบกับฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่มีอายุราวๆ ประมาณ 250 – 400 ล้านปี อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

17.00 น. : เดินทางกลับ แพภูตะวัน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 2
มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ

06.00 น. : นำท่านนั่งเรือชมหมอกในยามเช้า หรือ “มอนิ่งซาฟารี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

09.30 น. : นำท่าน Check-out และเดินทางออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานเขานาในหลวง ประกอบไปด้วยเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี จากเมืองกำแพงเพชร บนยอดหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และมีบรรจุพระบามสารีริกธาตุไว้ด้วย นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของทุกคนแล้ว ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมภายในอุทยานมีซุ้มประตูโบราณ 9 ยอด มีชื่อว่า “ซุ้มพุทธาวดี” โดยเฉพาะในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูในยามเช้าจะเกิดภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ

นำท่านเดินทางไปยัง สินมานะฟาร์มสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่และหอยแครง การวางอวนเพื่อดักกุ้ง ปู ปลา และการปลูกป่าชายเลน มีการสร้างขนำหรือกระท่อมเล็ก ๆ กลางทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นที่พักแบบฟาร์มสเตย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสินมานะฟาร์มสเตย์ เมนูพิเศษ!! หอยนางรมสดๆ ทานคู่กับเลม่อนและกระถิน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เนินทรายเหมืองแกะ หนึ่งในสถานที่ที่ถือว่าเป็น Unseen อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดจากความงดงามของทรายที่ทับถมมาเป็นเวลานาน สูงต่ำสลับกันไปมา เมื่อก่อนนั้นพื้นที่บริเวณนี้มีการสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก และได้นำดินทรายที่ดูดแยกร่อนแร่ออกมากองๆ กันไว้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงกลายเป็นกองทรายที่มีความสูงต่ำสลับกันไปมานั่นเอง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยที่วัดมีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทำให้เป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี

18.50 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ353

(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

20.15 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทำการเช็ค ณ วันที่ 03 มีนาคม 2565 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน **

* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น *

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
05/05/2022 07/05/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
เดินทาง 05/05/2022 07/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
*** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/05/2022 14/05/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
  เดินทาง 12/05/2022 14/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/05/2022 21/05/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
   เดินทาง 19/05/2022 21/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/05/2022 28/05/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
    เดินทาง 26/05/2022 28/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/06/2022 11/06/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
     เดินทาง 09/06/2022 11/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/06/2022 18/06/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
      เดินทาง 16/06/2022 18/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/06/2022 25/06/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
       เดินทาง 23/06/2022 25/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/06/2022 02/07/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
        เดินทาง 30/06/2022 02/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/07/2022 09/07/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
         เดินทาง 07/07/2022 09/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/07/2022 16/07/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
          เดินทาง 14/07/2022 16/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/07/2022 23/07/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
           เดินทาง 21/07/2022 23/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            04/08/2022 06/08/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
            เดินทาง 04/08/2022 06/08/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/08/2022 20/08/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
             เดินทาง 18/08/2022 20/08/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              25/08/2022 27/08/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
              เดินทาง 25/08/2022 27/08/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               01/09/2022 03/09/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
               เดินทาง 01/09/2022 03/09/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                08/09/2022 10/09/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                เดินทาง 08/09/2022 10/09/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 15/09/2022 17/09/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                 เดินทาง 15/09/2022 17/09/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  22/09/2022 24/09/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                  เดินทาง 22/09/2022 24/09/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   29/09/2022 01/10/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                   เดินทาง 29/09/2022 01/10/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                   *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/10/2022 08/10/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                    เดินทาง 06/10/2022 08/10/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                    *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     20/10/2022 22/10/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     9,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                     เดินทาง 20/10/2022 22/10/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                     *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      27/10/2022 29/10/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                      เดินทาง 27/10/2022 29/10/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                      *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       03/11/2022 05/11/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       9,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                       เดินทาง 03/11/2022 05/11/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                       *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        10/11/2022 12/11/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        9,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                        เดินทาง 10/11/2022 12/11/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                        *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         17/11/2022 19/11/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                         เดินทาง 17/11/2022 19/11/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                         *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24/11/2022 26/11/2022
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          9,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                          เดินทาง 24/11/2022 26/11/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                          *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           01/12/2022 03/12/2022
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           9,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                           เดินทาง 01/12/2022 03/12/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                           *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            15/12/2022 17/12/2022
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            9,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                            เดินทาง 15/12/2022 17/12/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                            *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             22/12/2022 24/12/2022
                             การเดินทาง
                             VietJet Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             9,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เขื่อนเชี่ยวหลาน สิชล
                             เดินทาง 22/12/2022 24/12/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                             *** นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                              • VietJet Air
                              • พ.ค.65 - ต.ค.65
                              • 3 วัน 2 คืน
                              เริ่มต้น 9,999 บาท
                              • เดินทางมาเอง
                              • พ.ย.64 - ก.ย.65
                              • 3 วัน 2 คืน
                              เริ่มต้น 5,890 บาท