ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม

ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีร้านของฝากแม่ลอง101กรีที-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค – วัดร่องเสือเต้น-ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475 ดอยล้าน-โรงงานกาแฟดอยช้าง-Yayo Café-เชียงใหม่-แม่กำปอง-ร้านอาหารกาแล – ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม

รหัส 003-0057
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
69 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-ร้านของฝากแม่ลอง101กรีที-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค

04.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.55น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3199

08.30น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจำนวนมากจะมีต้นพญาเสือโคร่งที่ขึ้นอยู่ริมถนนออกดอกสวยงาม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศบริเวณทางผ่านที่มีดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูสีสันสวยงาม (ดอกซากุระ/ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเพียงปีละครั้ง การบานขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้)

ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง ร้านของฝากแม่สลอง 101กรีนที อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากชมวิวไร่ชา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จีนยูนนาน

บ่าย : ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามที่วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มีการปลูกพืช/ดอกไม้หลายชนิดอิสระถ่ายรูปสวยงาม สามารถนั่งรถรางชมบรรยากาศหรือชมดอกไม้ได้ (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง)

 เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 วัดร่องเสือเต้น-ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475 ดอยล้าน-โรงงานกาแฟดอยช้าง- Yayo Café-เชียงใหม่-แม่กำปอง-ร้านอาหารกาแล

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาศิลปะประยุกต์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าหลัก Üเที่ยวชมวิวดอยช้างสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของแนวภูเขาน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงาม แวะจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ชมวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนราม่าอย่างสวยงาม แวะจุดชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 บริเวณบ้านแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้าน มีร้านค้าชาวเขาเผ่าอาข่าขายสินค้าเกษตร จำหน่ายกาแฟสด สองข้างทางมีทิวทัศน์งดงาม แวะจุดชมวิวดอยล้านสัมผัสไอเย็นกับทัศนียภาพรอบด้านที่สวยงามÜเลือกซื้อจิบกาแฟดอยช้างที่โรงงานกาแฟดอยช้าง แวะYayo Cafe ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน อาหารอาข่า เดินชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ลำธาร และ น้ำตก มีอากาศดีตลอดทั้งปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแวะถ่ายรูปเดินชมวิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกาแล เป็นร้านที่เปิดบริการมาเกือบ 40 ปี แล้ว เป็นร้านอาหารที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ สวนดอกไม้กลางเมืองเชียงใหม่

วันที่ 3 ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์-ร้านของฝาก- ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูปสวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา พร้อมชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายท่ามกลางธรรมชาติกับซิปไลน์สุดเร้าใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลูกค้าไม่เล่นเครื่องเล่นรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้ว)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ร้านของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

18.45น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3440

20.00น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

– ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีซื้อเพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 520 บาท/เที่ยว/ท่าน
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท
 • ต่างชาติชำระเพิ่ม 800 บาท

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ **

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ช่วงเดินทาง
03/12/2021 05/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/12/2021 13/12/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   7,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
   เดินทาง 11/12/2021 13/12/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2021 27/12/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
    เดินทาง 25/12/2021 27/12/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     31/12/2021 02/01/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
     เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/01/2022 23/01/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05/02/2022 07/02/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       6,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
       เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/02/2022 21/02/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        6,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
        เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         25/02/2022 27/02/2022
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
         เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          03/12/2021 05/12/2021
          Air Asia (FD)
          7,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
          เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           10/12/2021 12/12/2021
           Air Asia (FD)
           8,990 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
           เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            11/12/2021 13/12/2021
            Air Asia (FD)
            7,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
            เดินทาง 11/12/2021 13/12/2021
            *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             25/12/2021 27/12/2021
             Air Asia (FD)
             7,990 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
             เดินทาง 25/12/2021 27/12/2021
             *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31/12/2021 02/01/2022
              Air Asia (FD)
              9,990 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
              เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               21/01/2022 23/01/2022
               Air Asia (FD)
               7,990 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
               เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
               *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                05/02/2022 07/02/2022
                Air Asia (FD)
                6,990 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
                เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
                *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 19/02/2022 21/02/2022
                 Air Asia (FD)
                 6,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
                 เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
                 *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  25/02/2022 27/02/2022
                  Air Asia (FD)
                  6,990 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม
                  เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 69 ครั้ง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • Thai Smile Airways (WE)
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 93 ครั้ง
                   เริ่มต้น 13,900 บาท
                   รหัส 024-0064
                   3 วัน 2 คืน
                   Thai Smile Airways (WE)
                   เริ่มต้น 13,900 บาท
                   • รถตู้
                   • มี.ค.64 - เม.ย.64
                   • 1 วัน 0 คืน
                   • 184 ครั้ง
                   เริ่มต้น 899 บาท
                   รหัส 023-0307
                   1 วัน 0 คืน
                   รถตู้
                   เริ่มต้น 899 บาท
                   • มี.ค.65 - พ.ค.65
                   • 8 วัน 5 คืน
                   • 47 ครั้ง
                   เริ่มต้น 59,999 บาท
                   • Thai Lion Air
                   • เม.ย.65
                   • 4 วัน 3 คืน
                   • 43 ครั้ง
                   เริ่มต้น 16,888 บาท
                   ชื่นชอบ