ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า – PINO LATTE RESORT & CAFÉ – ภูทับเบิก – จุดชมวิวภูทับเบิก – แปลงปลูกกะหล่ำปลี – วัดป่าภูทับเบิก – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เดอะบลูสกาย การ์เด้น – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ – พระตำหนักเขาค้อ

ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ

รหัส 007-0076
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
72 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - ภูทับเบิก

07.00 น. : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ Set Box ** จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง จากนั้นแวะถ่ายรูป ทุ่งดอกเวอร์บีน่า แห่งไร่ GB ไร่ดอกไม้เมืองหนาวที่ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นเอง นำท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม  จากนั้นนำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ

วันที่ 2 จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - วัดป่าภูทับเบิก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เดอะบลูสกาย การ์เด้น

06.00 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภพาอากาศ)

 เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และ ชมวิวแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นนำไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วัดป่าภูทับเบิก เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย มีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงทำให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ภายในวัดมี “พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม”

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เดอะบลูสกาย การ์เด้น สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษท่ามกลางขุนเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดฮิต

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก

วันที่ 3 จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ - อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ - พระตำหนักเขาค้อ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า :   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจุดชมวิวแห่งรี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเขาเขาค้อที่สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา จากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะสามารถมองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า ที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากๆอีกนึ่งจุด ตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย 2196 ซึ่งหากในวันที่อากาศเป็นใจทุกท่านจะได้เห็นทะเลหมอกสุดอลังกาลแบบ 180 องศา

นำท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องจากสมัยก่อนเขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน

นำท่านแวะชม พระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยืนอยู่บริเวณพระตำหนักจะสามารถมองเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามมาก

 กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 13.00 น. :  หลังรับประทานอาหารนำท่านออกเดินทางจาก เพชรบูรณ์

17.30 น. : นำท่าน แวะซื้อของฝาก จ.นครสวรรค์

20.30 น. : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 – 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้***

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ

 

ช่วงเดินทาง
12/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/12/2021 21/11/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
  เดินทาง 19/12/2021 21/11/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/11/2021 28/11/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
   เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/12/2021 05/12/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
    เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/12/2021 06/12/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
     เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/12/2021 12/12/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
      เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/12/2021 19/12/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
       เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/12/2021 26/12/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
        เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         31/12/2021 02/01/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
         เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          07/01/2022 09/01/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
          เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           14/01/2022 16/01/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
           เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            21/01/2022 23/01/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
            เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28/01/2022 30/01/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
             เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/02/2022 06/02/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
              เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/10/2022 13/02/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               6,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
               เดินทาง 11/10/2022 13/02/2022
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/02/2022 20/02/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                6,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 25/02/2022 27/02/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                 เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  12/11/2021 14/11/2021
                  รถตู้
                  6,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                  เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   19/12/2021 21/11/2021
                   รถตู้
                   6,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                   เดินทาง 19/12/2021 21/11/2021
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    26/11/2021 28/11/2021
                    รถตู้
                    6,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                    เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     03/12/2021 05/12/2021
                     รถตู้
                     7,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                     เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      04/12/2021 06/12/2021
                      รถตู้
                      7,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                      เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       10/12/2021 12/12/2021
                       รถตู้
                       7,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                       เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        17/12/2021 19/12/2021
                        รถตู้
                        6,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                        เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         24/12/2021 26/12/2021
                         รถตู้
                         6,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                         เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          31/12/2021 02/01/2022
                          รถตู้
                          8,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                          เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           07/01/2022 09/01/2022
                           รถตู้
                           6,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                           เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            14/01/2022 16/01/2022
                            รถตู้
                            6,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                            เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             21/01/2022 23/01/2022
                             รถตู้
                             6,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                             เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              28/01/2022 30/01/2022
                              รถตู้
                              6,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                              เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               04/02/2022 06/02/2022
                               รถตู้
                               6,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                               เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                11/10/2022 13/02/2022
                                รถตู้
                                6,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                                เดินทาง 11/10/2022 13/02/2022
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 18/02/2022 20/02/2022
                                 รถตู้
                                 6,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                                 เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  25/02/2022 27/02/2022
                                  รถตู้
                                  6,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ
                                  เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   จำนวนการเข้าชม 72 ครั้ง
                                   Share on social networks
                                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                   • เดินทางมาเอง
                                   • พ.ย.64 - ก.ย.65
                                   • 3 วัน 2 คืน
                                   • 64 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 5,890 บาท
                                   รหัส 019-0186
                                   3 วัน 2 คืน
                                   เดินทางมาเอง
                                   เริ่มต้น 5,890 บาท
                                   • รถโค้ช
                                   • ก.พ.64 - พ.ค.64
                                   • 4 วัน 2 คืน
                                   • 309 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                                   รหัส 003-0162
                                   4 วัน 2 คืน
                                   รถโค้ช
                                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                                   • ม.ค.65 - เม.ย.65
                                   • 9 วัน 6 คืน
                                   • 29 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 99,888 บาท
                                   รหัส 039-0356
                                   9 วัน 6 คืน
                                   เริ่มต้น 99,888 บาท
                                   • Thai Smile Airways (WE)
                                   • ม.ค.65 - มี.ค.65
                                   • 3 วัน 2 คืน
                                   • 40 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 5,555 บาท
                                   รหัส 001-0370
                                   3 วัน 2 คืน
                                   Thai Smile Airways (WE)
                                   เริ่มต้น 5,555 บาท
                                   ชื่นชอบ