ทัวร์เวียดนาม ดานัง – บานาฮิลล์ – ฮอยอัน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองเทพนิยายบนบานาฮิลล์
การล่องเรือกระด้ง – สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
รหัส 036-0896
วันที่เดินทาง
มิ.ย. - ต.ค. 65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
1 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก

08.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.50 น. : ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ960 (10.50-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง

12.30 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัวเมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์(BanaHills) ตื่นเต้นตื่นตากับกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุดแวะพักมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ บ้างครั้งเมฆจะลอยต่ำ ลงมาสัมผัสกับกระเช้าที่เรานั่งอยู่ จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส(French Village) ที่การก่อสร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานาฮิลล์แต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นำท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตั้งแต่แบบเด็กๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบั้ม TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุกมุมสวยๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็นภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ)

พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว

กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง

***หมายเหตุ สำหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน ***

-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน

-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน

วันที่ 2
บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมังกรคาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สุดในตอนนี้ ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามีหมอกบางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดังจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์  Debay Wine Cellar ที่มีอุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม นำท่านลงกระเช้าเดินทางต่อสู่ตัวเมืองดานัง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คน ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก นำท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจคล้องใส่สะพาน ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร

(เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตำหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบื้องญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)

พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 3
ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

เย็น : รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร)

พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 4
ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เที่ยง : รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า “แซนด์วิชเวียดนาม” (บริการบนรถ)

13.15 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ961 (13.15-14.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง

14.55 น. : เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดินทาง
ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น เก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

กรณียกเลิกการเดินทาง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม

ช่วงเดินทาง
09/06/2022 12/06/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
เดินทาง 09/06/2022 12/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/06/2022 14/06/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
  เดินทาง 11/06/2022 14/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/06/2022 21/06/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   13,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
   เดินทาง 18/06/2022 21/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/06/2022 03/07/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    13,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
    เดินทาง 30/06/2022 03/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/07/2022 13/07/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     13,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
     เดินทาง 10/07/2022 13/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/07/2022 19/07/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      13,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
      เดินทาง 16/07/2022 19/07/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/07/2022 24/07/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       13,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
       เดินทาง 21/07/2022 24/07/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29/07/2022 01/08/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        14,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
        เดินทาง 29/07/2022 01/08/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         06/08/2022 09/08/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         13,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
         เดินทาง 06/08/2022 09/08/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/08/2022 30/08/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          13,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
          เดินทาง 27/08/2022 30/08/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           10/09/2022 13/09/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           13,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
           เดินทาง 10/09/2022 13/09/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            17/09/2022 20/09/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            13,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
            เดินทาง 17/09/2022 20/09/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/09/2022 25/09/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             13,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
             เดินทาง 22/09/2022 25/09/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/09/2022 02/10/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              13,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
              เดินทาง 29/09/2022 02/10/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               01/10/2022 04/10/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               13,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
               เดินทาง 01/10/2022 04/10/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                08/10/2022 11/10/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                13,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
                เดินทาง 08/10/2022 11/10/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 22/10/2022 25/10/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
                 เดินทาง 22/10/2022 25/10/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                  • ไม่ทราบสายการบิน
                  • มี.ค.65 - ต.ค.65
                  • 3 วัน 2 คืน
                  เริ่มต้น 4,900/คู่ บาท
                  • Thai Smile Airways (WE)
                  • พค.65 - ธค.65
                  • 4 วัน 3 คืน
                  เริ่มต้น 11,999 บาท