ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวิคตอเรีย – นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแห่งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
จุดชมวิวพื้นกระจก Glacier Sky Walk – ชมทะเลสาบเลคหลุยส์และทะเลสาบโมเรน
เที่ยวเมืองคิวเบก ซิตี้ ฝรั่งเศสน้อย – ชมน้ำตกมอนท์โมเรนซี่
ล่องเรือ Hornblower ชมน้ำตกไนท์แองการ่าอย่างใกล้ชิด
เมนูพิเศษ!!! ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) แคนาเดียน ล๊อปสเตอร์
สเต๊กเนื้อ รสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน , ชิมหอยเอสคาโกสไตล์ฝรั่งเศส, น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช

ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
รหัส 002-0869
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
12 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น
162,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
4 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง – สะพานแขวนคาปิลาโน

08.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค (CATHAY PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

11.05 น. : ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750

15.00 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นำท่านเปลี่ยนเครื่องบิน

16.20 น. : นำท่านออกเดินทางทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

13.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้นนำท่านออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง แวะชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี ชมนาฬิกาไอน้ำที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่าอยู่ติดอันดับโลก เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้มีอากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดูหนาว ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ จากนั้นนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนป็นปอดที่  สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง ” แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางตอนเหนือของเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING สถาปัต  ยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์  ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World’s Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HILTON VANCAUVER METRO TOWN HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
เกาะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวิคตอเรีย – สวนบุดชาด การ์เด้น - บินภายในสู่เมืองคัลการี

06.30 น. : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบกล่อง

06.50 น. : ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ นำท่านลงเรือสู่เมืองวิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงาม (ใช้เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย นำท่านเดินทาง สู่สวนพฤษชาติบุทชาด (BUTCHART GARDEN) (ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินชมการจัดสวน ขนาดใหญ่ด้วย พรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่นรวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลกน้ำพุแมกไม้งดงามยิ่ง

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลัมเบีย นำท่านแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park  นำชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา VICTORIA PARLIAMENT งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส THE EMPRESS มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย

17.45 น. : ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ WS524 สู่เมือง คัลการี (CALGARY)

20.06 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในแคนาดา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
คัลการี – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway สโนว์ โค้ชตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย – ทางเดินกระจก(Sky Walk) – อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะ
กลายเป็นน้ำแข็งซึ่งส่องประกายงดงามยิ่ง นำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว ICEFIELD TOURIST CENTER มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงามหรือเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ SNOW COACH สู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ COLUMBIA ICE FIELD ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะ นำท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ำแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)(โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ เปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) พิเศษสุด…หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร นำท่านเดินทางสู่เมือง BUNFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ ALBERTA ประเทศแคนาดา เป็นสถานทที่ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองบานน์ฟได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกีเพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคกี้ (ROCKY MOUNTAIN) ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตร เราสามารถเดินเล่นทั่วเมืองได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยานหากท่านโชคดีอาจจะได้เจอกวางเรนเดียร์หรือมูสเดินอยู่บริเวณนี้

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : ELK AVENUE HOTEL / MOOSE HOTEL & SUITES / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
คัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ – ทะเลสาบโมเรน – ยอดเขาซัลเฟอร์ - น้ำตกโบว์ – คัลการี

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) (120 กม.) ชมความงดงามของ ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า “ทะเลสาบมรกต” แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (Moraine Lake) ห่างจากทะเลสาบหลุ ยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตัวทะเลสาบรายล้อมด้วยยอดเขา มากกว่าสิบลูก ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,885 เมตร น้ำในทะเลสาบเก็ดจากการละลายตัวของหิมะและธารน้ำแข็งจากเทือกเขาร๊อคกี้ ทำให้มีแร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เมื่อท่านได้สัมผัสความสวยงามสักครั้ง ท่านจะมิมีวันลืม

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน “นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ด้วยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จากนั้น นำท่านชมสายน้ำตกโบว์ (Bow Falls) กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้ นหินเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า จนได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองคัลการี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
สนามบินคัลการี – มอลทริออล – คิวเบก ซิตี้ – ชมเมืองเก่า

เช้า : รับประทานอาหารแบบกล่อง

07.00 น. : ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่…..สู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL)

12.40 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองมอนทรีออล (MONTREAL)

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคิวเบก(QUEBEC) เมืองหลวงที่มีชื่อเดียวกันกับรัฐคิวเบกรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และศูนย์กลางวัฒนธรรมต่างๆที่สำคัญในสมัยก่อนและได้เป็นมรดกโลกในปี 1985 โดยองค์การยูเนสโก จากนั้นพาท่านชมโรงแรมสุดหรู FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงเห็นวิวเมืองและเซนต์ลอว์เรนซ์ ได้อย่างชัดเจน จากนั้นชม จัตุรัสปลาส รอยาล ย่านเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองคิวเบกปัจจุบันกลายเป็นย่านท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกันและเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรีย์เกาหลี ชื่อ “GOBLIN” อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาโก สไตล์ฝรั่งเศส
พักที่ : MARRIOTT HOTEL, HILTON HOTEL QUEBEC / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
ควิเบก – น้ำตกมอร์ทโมเรนซี – มอลทรีออล – ชมเมือง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
พาท่านเข้าชมบริเวณน้ำตกมอนท์โมเรนซี่ (MONTMORENCY FALLS) อยู่บริเวณปากแม่น้ำมอนท์โมเรนซี่ น้ำตกที่มีความสูง 276 ฟุต ซึ่งมีความสูงมากกว่าน้ำตกไนท์แองการ่าที่รัฐออนแทริโอ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด โดยเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งอยู่บนน้ำตก ใกล้ๆกันมีทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองมอลทรีลออล

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวัฒนธรรมฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง นำท่านข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา (St.Helena Island) เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT JOSEPH’S ORATORY BASILICA ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขารอยัล MONT ROYAL ตามชื่อเมืองสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์)
พักที่ : NOVOTEL HOTEL / LE CANTILE SUITE HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
มอลทรีออล – เมืองเก่า – ออตตาวา – ชมเมือง – คิงส์ตัน

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทันสมัยย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง นำท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา Ottawa” (180 กม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอร์เรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดา ซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย : นำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของอาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน / นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชั่นในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman Statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากนั้นเดินทางสู่เมืองคิงสตัน (Kingstons) เมืองที่มีความงดงามมีแม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
คิงส์ตัน – ล่องเรือ 1,000 เกาะ – น้ำตกไนแองก่า

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำเดินทางสู่ ท่าเรือ พันเกาะอันเลืองชื่อ 1,000 Island (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารที่ท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต์

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (Niagara) และเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน ยามค่ำคืนท่านสามารถเดินเล่นได้อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER
พักที่ : SHERATION ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS หรือระดับเทียบเท่า

พิเศษ!! ให้ท่านพักวิวน้ำตกทุกห้อง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดในตอนค่ำท่านจะได้ชมแสงสีเปิดส่องน้ำตกอย่างงดงาม เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองแห่งนี้

วันที่ 9
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ทานอาหารบนหอคอย Skylon - ชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค – ชิมไวน์รสเลิศ – โตรอนโต้

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตก ที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี กรณี ที่สภาพอากาศทำให้ไม่สามารถล่องเรือ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้เป็นการทดแทน กรณีสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD/ 190 CAD (นั่งเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวน้ำวนเวิล์ดพูล (WHIRL POOL) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา แวะชมวิวที่สวยงามของน้ำตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่มอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Sky Tower) ความสูง 775 ฟุต

บ่าย : ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่ นำท่านแวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองได้เวลาสมควร นำท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : SHERATON TORONTO/ HILTON TORONTO / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 10
โตรอนโต – ขึ้นชมหอคอย ซี.เอ็น. – ชมเมือง Toronto Premium Outlets – สนามบิน

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค ชมสนามกีฬาสกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนค รโตรอนโตได้อย่างจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโตโดยรอบ

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “TORONTO PREMIUM OUTLETS” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY,COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน
…………นำออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระก่อนพาท่านเช็คอิน

วันที่ 11
สนามบิน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

01.50 น. : ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829

วันที่ 12
กรุงเทพฯ

05.00 น. : เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบินสู่กรุงเทพฯ

08.00 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705

10.05 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และไฟล์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พัก ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัทฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม
 • ไฟล์ระหว่างปีระเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดาและค่าบริการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,200 บาท) หากท่านประพทับใจในการบริการ

***หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 70,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง
 • การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
ช่วงเดินทาง
17/06/2022 28/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
169,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
เดินทาง 17/06/2022 28/06/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 165,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 51,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/07/2022 12/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  169,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
  เดินทาง 01/07/2022 12/07/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 165,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 51,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/07/2022 02/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   169,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
   เดินทาง 22/07/2022 02/08/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 165,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 51,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/08/2022 16/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    169,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
    เดินทาง 05/08/2022 16/08/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 165,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 51,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/09/2022 15/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     169,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
     เดินทาง 02/09/2022 15/09/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 165,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 51,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/09/2022 02/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      162,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
      เดินทาง 21/09/2022 02/10/2022
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 157,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 49,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/10/2022 18/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       162,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
       เดินทาง 07/10/2022 18/10/2022
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 157,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 49,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/10/2022 19/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        162,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
        เดินทาง 08/10/2022 19/10/2022
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 157,900 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 49,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         14/10/2022 25/10/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         162,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบเมืองสวย
         เดินทาง 14/10/2022 25/10/2022
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 157,900 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 49,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • มี.ค.65 - พ.ค.65
          • 7 วัน 4 คืน
          เริ่มต้น 69,999 บาท
          • เดินทางมาเอง
          • พ.ย.64 - มิ.ย.65
          • 2 วัน 1 คืน
          เริ่มต้น 3,990 บาท
          • พค.65 - กย.65
          • 7 วัน 4 คืน
          เริ่มต้น 85,999 บาท