• สวิตเซอร์แลนด์​ เมืองไทย
 • เที่ยวเมืองสามหมอก  ชมทุ่งดอกบัวตอง
 • สักการะ​พระธาตุ​ดอยกองมู
 • สักการะเจดีย์พระธาตุแม่เย็น
 • เสริมสิริมงคล ณ วัดจองกลาง-จองคำ
 • เช็คอินปาย ถนนคนเดินเมืองปาย
 • สัมผัสบรรยากาศสุดฟิน ณ ปางอุ๋ง
 • สัมผัสบรรยากาศ ณ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่
 • ชมหมู่บ้านแสนน่ารัก 3 วัฒนธรรม​ ไทย จีน พม่า ณ บ้านรักไทย
 • ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
 • ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล ทะเลหมอกที่สวยที่สุดของเมืองปาย
 • เช็คอินชิคๆ ณ ร้านกาแฟ coffee in love *ห้ามพลาด*
 • แวะถ่ายรูป!! สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ
 • แวะถ่ายรูป!! ทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงสวนนา หน้าวัด
 • แวะซื้อของฝาก ณ กาดวโรรส
ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
รหัส 008-0002
วันที่เดินทาง
พ.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ทุ่งดอกบัวตองดองแม่อูคอ • พระธาตุดองกองมู • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

04.00 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.05 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD120

07.15 น. : ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา อ.แม่สะเรียง จากนั้น เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ บนระดับความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่าน สู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ชาวเขา อย่างมากมายเสริมสิริมงคลที่ วัดจองกลาง-จองคำ
เย็น จากนั้นบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 2
ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย • ภูโคลน • สะพานซูตองเป้ • บ้านจ่าโบ • ร้านกาแฟ Coffee In Love เจดีย์พระธาตุแม่เย็น • หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ • ถนนคนเดินเมืองปาย

05.00 น.       เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นพาท่านชม บ้านรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่สุด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน จากนั้นแวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ พาท่านแวะถ่ายรูปเล็กน้อยที่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวร่วม 500 เมตร พาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ้านฮอมสุข จากนั้นพาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมีเครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้วกาแฟพร้อมถ่ายรูปกับวิวต่างๆ บริเวณร้าน รับรองว่าได้รูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน สักการะ เจดีย์พระธาตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆัง ยอดฉัตรแบบพม่า ไม่ปรากฏว่าสร้างโดยใคร และเมื่อไหร่ พาท่านชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ หนึ่งเดียวในเมืองปาย พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย สโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย

วันที่ 3
จุดชมวิวหยุนไหล • บ้านสันติชล • วัดน้ำฮู้ • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย • บ้านสันติชล • สวนนาหน้าวัด • กาดวโรรส • •สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

05.30 : (ไม่บังคับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย

เช้า : เพื่ออรรถรสและบรรยากาศอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระ เข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน พาท่านชมวัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสมุนไพร แวะถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ จากนั้นแวะถ่ายรูปทุ่งดอกไม้ สวนนา หน้าวัด เลือกไม่ถูกว่าจะถ่ายกับดอกไม้ ทุ่งนา หรือบันได มาที่นี่ที่เดียวจบครับ แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

18.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD9

19.15 น. : ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วหากเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าเปลี่ยนชื่อ 900 บาท/ท่าน
 • น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา 400 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ช่วงเดินทาง
12/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/11/2021 15/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
  เดินทาง 13/11/2021 15/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/11/2021 21/11/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
   เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/11/2021 22/11/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
    เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/11/2021 23/11/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     6,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
     เดินทาง 21/11/2021 23/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/11/2021 28/11/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      6,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
      เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       27/11/2021 29/11/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       6,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์​ แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
       เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ