• ดินแดน 2 ทวีป ผสมผสานวัฒนธรรมสุดวิเศษ
 • เมืองแห่งสุลต่าน มรดกโลก
 • สัมผัสอารยธรรมโบราณนครใต้ดิน
 • อิสระ พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ที่ประเทศตุรกี
แพ็คเกจตุรกี สัมผัสดินแดน 2 ทวีป สำรวจแหล่งมรดกโลกแห่งสุลต่าน ซึมซับอารยธรรมล้ำค่า
รหัส 027-0132
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร - อิสตันบูล

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 065 เวลา 21.45 – 04.10 น. (+1)        ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศตุรกี ) เคาน์เตอร์ U1 – U6 ชั้น 4 (ประตู 10)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2
อิสตันบูล - ไกเซรี - นครใต้ดิน - โกเรเม่

ถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปต่อยังเมืองไกเซรี แนะนำเป็นสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK2010 (06.40 – 08.15 น.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางไปนครใต้ดิน หนึ่งในเมืองใต้ดินที่สำคัญ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 12 ชั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ขุดถ้ำเพื่อสร้างโบสถ์และที่หลบภัยให้กับประชาชนในเมือง

 • รถรับส่ง สนามบิน – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่
 • เข้าพักที่ Artemis cave suite หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น – ปล่องนางฟ้า – Red Valley

ตื่นเช้ามาดื่มด่ำบรรยากาศกับจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและนั่งชมบรรยากาศบัลลูนขึ้นยามเช้าได้จากที่พัก นำเที่ยวชม ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และต่อกันที่หุบเขาสีแดง Red Valley

กิจกรรมแนะนำ : ขึ้นบอลลูนท่านละ 250 USD (ในช่วงเช้า) จองล่วงหน้า

 • รถรับส่ง ที่พัก – จุดชมวิว – ปล่องนางฟ้า – Red Valley – ที่พัก
 • เข้าพักที่ Artemis cave suite หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
Pigeon Valley – Tiraz Castle - นัยน์ตาปีศาจ - อุชิสาร์

เช็คเอาท์ เดินทางเข้าสู่เมืองอุชิสาร์ ไปชมหุบเขา Pigeon Valley   ถ้ำต่างๆรูปร่างแปลกตา อีกหนึ่งจุดคือ Tiraz Castle และที่พลาดไม่ได้ที่จะไปชม นัยน์ตาปีศาจ หรือ Evill eye tree เป็นความเชื่อของชาวตุรกีที่ไว้ปัดเป่าสิ่งโชคร้าย

 • รถรับส่งที่พัก – Pigeon Valley – Tiraz Castle – นัยน์ตาปีศาจ
 • ที่พักเข้าพัก Taskonaklar hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุกกาเล่

เช็คเอาท์ไปต่อกันที่เมืองคอนยา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียว แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แต่ในอดีตแล้วที่นี่คือสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สำคัญ เดินทางต่อไปยังเมืองปามุกกาเล่

 • รถรับส่งที่พัก – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุกกาเล่
 • รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
 • เข้าพักที่ Richmond Pamukkale Thermal resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ปามุกกาเล่ - อิสตันบูล

เดินทางเข้าไปยังเมืองโบราณเฮียราโพลิส ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนส และปราสาทปุยฝ้าย ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน เดินทางไปยังสนามบินเดนิซชี เพื่อเดินทางกลับเมืองอิสตันบูล แนะนำเป็นสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK2579 เวลา 18.00 – 19.10 น.

 • รถรับส่ง – ปามุกกาเล่ – สนามบิน – ที่พัก
 • เข้าพักที่ Intercontinental Istanbul หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
ฮายาโซฟีอา – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังโทพคาปี - แกรนด์บาซาร์

วันนี้เริ่มเที่ยวกันที่ สุเหร่าเซนต์โซเฟียหรือพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย เป็นสุเหร่ามหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร ไปต่อสุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เที่ยวชมพระราชวังโทพคาปี เป็นพระราชวังของสุลต่านออตโตมัน ช้อปปิ้งกันต่อยาวๆ ณ แกรนด์บาซาร์ ตลาดใจกลางเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอิสตันบูล

 • รถรับส่งที่พัก – ฮายาโซฟีอา – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังโทพคาปี – ช้อปปิ้ง
 • เข้าพักที่ Intercontinental Istanbul หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - Spice Market - ล่องเรือ ทะเลดำ

เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ แวะช้อปปิ้งที่ตลาดเครื่องเทศ ตลาดเครื่องเทศSpice market  ล่องเรือ ณ ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เชื่อมระหว่างทะเลดำ เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอตาเติร์ก ทำการเช็คอิน แนะนำเป็นสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK058 เวลา 17.55 – 07.30 น.(+1)(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย )

 • รถรับส่งที่พัก – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – Spice Market – ล่องเรือ – สนามบิน
วันที่ 9
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ) ตลอดทริป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
  – นครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli)
  – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ (Goreme Open Air Museum)
  – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา(Mevlana Museum)
  – เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis)
  – พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)
  – พระราชวังโทพคาปี (Topkapi Palace)
  – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce)
  – ล่องเรือ ณ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารค่ำ ณ ที่พักที่เมืองปามุกกาเล่ 1 มื้อ
 • ประกันการเดินทาง
 • Tip for local guide and driver
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป – กลับ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
 • กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ