• เที่ยวชมอันตานานาริโว
 • สำรวจอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย (Andasibe Mantadia National Park)
 • ชมอนุรักษ์ลีเมอร์ที่มีชื่อเสียง เกาะลีเมอร์ (Lemur Island)
 • นั่ง 4WD มุ่งหน้า “เบาบับ อัลเลย์” (Baobabs Alley)
 • เดินป่าแล้ง กิรินดี (Kirindy Dry Forest)
 • แวะถ่ายรูปที่หาดโมรอนดาวา (Morondava Beach)
 • เข้าเมืองหลวงของเกาะเรอูนิยง
แพ็คเกจทัวร์มาดากัสการ์ Madagascar Wildlife
รหัส 027-0188
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – เกาะเรอูนิยง - อันตานานาริโว

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินแอร์ออสทราล UU888 เวลา 09.00 – 13.35 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นเกาะเรอูนิยง) เคาน์เตอร์ Q ชั้น 4 (ประตู 8)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.     

รอต่อเครื่องเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอิฟวาโต เมืองอันตานานาริโว เกาะมาดากัสการ์ (Madagascar) ด้วยสายการบินแอร์ออสราล UU611 เวลา 16.00 – 16.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาดากัสการ์) เดินทางถึงเมืองกรุงอันตานานาริโว (Antananarivo) ประเทศมาดากัสการ์ อิสระพักผ่อน และท่องเที่ยวชมเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อันตานานาริโว - อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย

เช็คเอาท์ และมุ่งหน้าเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์เลื้อยคลาน (Réserve Peyrieras Madagascar Exotic) เช่น กิ้งก่าคามิลเลียนสายพันธุ์ต่างๆ ตุ๊กแกแอฟริกา และสัตว์ใหญ่อย่างจระเข้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์แห่งนี้ก่อตั้งโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เดินทางไปต่อที่อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย (Andasibe Mantadia National Park) ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2007 สัมผัสระบบนิเวศน์ป่าฝนของแอฟริกา  ตามหาอินดรี – อินดรี (Indri Indri) สายพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นลีเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ไปต่อที่เขตสงวน Voimma ที่ชาวบ้านของออนดาไชบ์ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จากนั้นไปเกาะลีเมอร์ (Lemur Island) สถานที่อนุรักษ์ลีเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ สำรวจชีวิตสัตว์ป่าในยามค่ำคืนที่เขตสงวน Voimma

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักในอุทยานแห่งชาติ GOYAVE HOTEL ANDASIBE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เดินสำรวจอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ - อันตานานาริโว

เช็คเอาท์และพบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อนำทางเดินสำรวจพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ลีเมอร์ (Lemurs Park) เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ ได้สัมผัสลีเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของลีเมอร์นานาชนิด จากนั้นเดินทางกลับไปยังเมืองอันตานานาริโว และอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
อันตานานาริโว - โมรอนดาวา

เช็คเอาท์และเดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโมรอนดาวา ด้วยสายการบินแอร์มาดากัสการ์ MD702 เวลา 06.00 –

07.00 น. : เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองที่เป็นประตูสู่การเข้าชมต้นเบาบับ ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์ ด้วยรถแบบ 4WD มุ่งหน้า “เบาบับ อัลเลย์” (Baobabs Alley) พบกับแนวต้นเบาบับที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 260 เมตร ซึ่งนับได้ประมาณ 20 – 25 ต้นและบางต้นนั้นมีความสูงกว่า 30 เมตร และมีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นเบาบับจากสายพันธุ์ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์อันแสนโดดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไปต่อกันที่ป่าแล้ง กิรินดี (Kirindy Dry Forest) หนึ่งในระบบนิเวศน์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นป่าที่มีต้นไม้และหญ้าแห้งขึ้นปกคลุมจนได้สมญานามว่า “ป่าแล้ง”

 • รถ 4WD ส่วนตัวพร้อมคนขับ
 • อาหารเช้า ณ ร้านอาหาร – อาหารกลางวันแบบปิคนิค
 • เข้าพักที่ KIMONY RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
โมรอนดาวา - อันตานานาริโว

เช็คเอาท์และแวะถ่ายรูปที่หาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองโมรอนดาวา จากนั้นเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเดินทางกลับไปยังกรุงอันตานานาริโว ด้วยสายการบินภายในประเทศ เมื่อเดินทางถึงเมืองอันตานานาริโว เที่ยวชมเมือง โดยเริ่มที่พระราชวังราชินี (Queen Palace), ทำเนียบนายกรัฐมนตรี  (Prime Minister Palace) ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีมาดากัสการ์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่งการรำลึกถึงการประกาศอิสระภาพของประเทศมาดากัสการ์

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
อันตานานาริโว - เกาะเรอูนิยง - กรุงเทพมหานคร

เช็คเอาท์และเดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเรอูนิยง ด้วยสายการบินแอร์ออสทราล UU612 เวลา 12.10 – 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเกาะรียูเนียน) ระหว่างรอต่อเครื่อง แวะท่องเที่ยวในเกาะกันก่อน เกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เมืองเซนต์ เดนิส (St. Denis) เมืองหลวงของเกาะเรอูนิยง แวะชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์ (Basilica of St Denis) มหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง(city hall) และชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois อีกหนึ่งสวนที่ถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของถนน ตัวเมืองและวิวทะเลได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางกลับมายังสนามบินโรลอง การ์รอส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยสายการบินแอร์ออสทราล UU887 เวลา 20.00 – 06.15 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับส่ง สนามบินอิฟวาโต
 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว 4 ชั่วโมง พร้อมส่งสนามบินโรลอง การ์รอส
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
วันที่ 7
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว พูดอังกฤษ ) 6 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าประเทศมาดากัสการ์
 • ประกันการเดินทาง
 • อาหารกลางวันแบบปิคนิค วันที่ 4 ของรายการการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
 • อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย
 • ศูนย์อนุรักษ์ลีเมอร์
 • เบาบับ อัลเลย์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ทิปอื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน 

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง
 • ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 799 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 12 วัน 9 คืน
เริ่มต้น 135,000 บาท
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ค.65 - ก.ย.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,888 บาท