• เมืองลูบลิยานา (Ljubljana)
 • โพสตอยน่า(Postojna Cave) ถ้ำธรรมชาติหินงอกหินย้อย
 • ชมปราสาทเพรดจามา (Predjama Castle)
 • เมืองตากอากาศชื่อดัง ปิราน (Piran)
 • ฟาร์มลิปปิคา (Lipica stud farm) ฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าที่เก่าแก่
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่1 (Kobarid WW1 museum)
 • อิสระเที่ยวชมความงามของ เมืองเบลด
แพ็คเกจทัวร์สโลวีเนีย SLOVENIA เยี่ยมชมวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของยุโรป
รหัส 027-0121
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
56,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – ตุรกี

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  TK069  เวลา23.30 – 06.25 (+1) น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศตุรกี)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ
เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม. 

วันที่ 2
ตุรกี - เมืองลูบลิยานา

จากนั้นต่อเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่เมืองลูบลิยานา (Ljubljana) ประเทศสโลวีเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK1061 เวลา08.20 – 08.45 ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสโลวีเนีย)  ถึงสนามบินเมืองลูบลิยานา  ชมเมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย และถือเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมืองของสโลวีเนียอีกด้วย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel GH Union หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เมืองลูบลิยานา – ถ้ำโพสตอยน่า – เมืองปิราน

เช็คเอาน์และเดินทางสู่ ถ้ำโพสตอยน่า (Postojna Cave) ถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความงดงามของหินงอกหินย้อย จนถ้ำแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่า Queen of cave  ด้านในมีเส้นทางของรถรางใต้ดินเพื่อเที่ยวชมชมอีกด้วย จากนั้นชมปราสาทเพรดจามา (Predjama Castle) เป็นปาสารทหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหน้าผาลึกเข้าไปเหมือยอยู่ด้านในโพรงถ้ำ  เชื่อว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ศตวรรษที่ 15   จากนั้นเดินทางสู่เมืองตากอากาศชื่อดัง ปิราน (Piran)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Piran หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เมืองปิราน - แคว้นบร้า

เช็คเอาน์และเดินทางสู่ ฟาร์มลิปปิคา (Lipica stud farm) ฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16  เยี่ยมชมคอกม้าที่ของฟาร์ม  เดินทางสู่แคว้นบร้า (Brda) แหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสโลวีเนีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอิตาลี  ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น พร้อมไวน์ของแคว้นนี้

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • อาหารค่ำ บริการ
 • เข้าพักที่ Pension Belica หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
แคว้นบร้า – เมืองโคบาริด - เมืองเบลด

เช็คเอาน์และจากนั้นเดินทางไปทางเหนือตามแม่น้ำโสกา (Soca) สายน้ำใสสีเขียวมรกตนี้ถือว่าเป็น หนึ่งในแม่น้ำที่หายากมากแหล่งหนึ่งของโลก เข้าสู่เมืองโคบาริด (Kobarid)  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 1  (Kobarid  WW1 museum) ชมประติศาสตร์ของสงครามโลก ณ สมรภูมิแห่งนี้  พร้อมยังมีประวัติอันยาวนานยุคก่อนประวัติศาสตร์ของ เมืองโคบาริดอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) เมืองแสนโรมแมนติค

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Park หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
เมืองเบลด - บอฮิน

เที่ยวชมความงามของ เมืองเบลด เมืองแสนโรมแมนติคแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่อง ทะเลสาบ ถึงจะไม่ใหญ่นักแต่บรรยากาศที่มีภูเขาล้อม พร้อมมีเกาะกลางน้ำที่มีโบสถตั้งอยู่ ทำให้กลายเป็นโลเคชั่นที่คู่รักหนุ่มสาวจากทั่วโลกมาจัดงานแต่ง ณ เมืองนี้ นอกนี้นั้นเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของปราสาทเก่าแก่ที่สุดของสโลวีเนียอายุกว่า 1,000ปี ตั้งตระหง่านบนหน้าผาเหนือทะเลสาบ ไม่ไกลจากกันเท่าไรชมความงามบริสุทธิ์ของทะเลสาบบอฮิน ( Bohinj) ราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรม ที่เคยมาเยือนยังเคยกล่าวไว้ว่า “ความงามของ Bohinj นั้น สวยเกินกว่าจะมาฆาตกรรมใครแถวนี้”

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Park หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
เมืองเบลด

อิสระชมเมืองแสนโรแมนติคแห่งนี้ ตามอัธยาศัย

 • ไม่มีบริการ รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Park หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
เมืองเบลด - เมืองลูบลิยานา – ตุรกี - กรุงเทพฯ

เช็คเอาน์ เจ้าหน้าขับรถรับท่านจากโรงแรมไปสนามบินเพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะนำสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK1064   เวลา 19.50 – 00.15(+1) น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศตุรกี)

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan จำนวน 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ )
  • บริการรถตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม
  • บริการรับโรงแรม – ส่งสนามบิน ในวันที่ 8 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารค่ำ พร้อมไวน์เทส วันที่ 4 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม
 • วีซ่าเชงเก้น
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
   เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
   บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 49,888 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 15,999 บาท