• เที่ยวชมเมืองปอร์โต
 • แวะเก็บภาพโบสถ์งามเมืองโบรากา (Braga)
 • สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าแก่ ” โทม่า ” (Tomar)
 • สำรวจเมืองฟาติม่า (Fatima)
 • ชมมรดกโลกของยูเนสโก บาตาลยา (Batallha )
 • ชมวิวแหลมโรก้า (Cabo Da Roca) ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
แพ็คเกจทัวร์โปรตุเกส Discovery of Portugal
รหัส 027-0122
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,700 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร - ดูไบ

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินเอมิเรตส์ EK385 เวลา 01.05 – 05.00 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ) เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.       

วันที่ 2
ดูไบ - ลิสบอน – ปอร์โต - บรากา - ปอร์โต

ต่อเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานลิสบอน ปอร์เตลา ประเทศโปรตุเกส ด้วย EK191 เวลา 07.25 – 12.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศโปรตุเกส) เมื่อเดินทางถึงกรุงลิสบอน (Lisbon) เดินทางต่อไปยังเมืองปอร์โต และเที่ยวชม Bom Jesus Do Monte โบสถ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาของเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง   บรากา (Braga)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HF FENIX PORTO หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ปอร์โต

เที่ยวชมเมืองปอร์โต (Porto) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโปรตุเกส เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป ชมปราสาทบอลซา (Bolsa Palace) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วิหารปอร์โต, สะพาน ดอม หลุยส์ที่ 1 สุดท้ายร้านหนังสือเก่าแก่และสวยงามที่สุดในโลก Livraria Lello เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของ J.K. Rowling ในการเขียนนวนิยายชื่อก้องโลกอย่าง Harry Potter

 • รถตุ้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HF FENIX PORTO หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ปอร์โต - โทม่า - ฟาติม่า

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังเมืองโทม่า (Tomar) เมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เข้าชมปราสาทคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโทม่า (Convent of christ) ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับสะพานส่งน้ำคอนแวนต์ (Aqueduto do Convento) ที่ยาวถึง 6 กม. และเดินทางต่อไปยังเมืองฟาติม่า (Fatima)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ DOM GONCALO HOTEL & SPA FATIMA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ฟาติม่า – บาตาลยา - ลิสบอน

เช็คเอาท์และเดินทางไปชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (sanctuary of our lady of fatima) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปีจะมีผู้แสวงบุญเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารีเป็นจำนวนมาก และไปต่อกันที่อารามบาตาลยา (Batallha Monastery) ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก และเดินทางเข้าสู่เมืองลิสบอน (Lisbon)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ MERCURE LISBOA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
แหลมโรก้า – ซินทรา – ลิสบอน

เดินทางไปสู่เมืองซินทรา (Sintra) ที่ตั้งของแหลมโรก้า (Cabo Da Roca) เพื่อไปชมวิวปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ไปต่อที่พระราชวังเปนา (Pena Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่มีสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก และมีอีก 1 จุดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคือ มรดกโลก ควินตา ดา เรกาเลรา (Quinta da Regaleira) ปราสาทสุดตระการตาที่ไม่น่าเชื่อว่าสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ MERCURE LISBOA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
ลิสบอน

เที่ยวชมเมืองลิสบอน (Lisbon) เริ่มต้นที่หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้า-ออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำรวจและค้นพบโลกใหม่ และยังมีอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Discovery Monument) ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์” และนักเดินเรือสำรวจรอบโลก แวะถ่ายรูปกับอารามเจโรนิโมส์ (Jeronimos Monastery) โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอิสระช้อปปิ้ง แวะชิมขนมขึ้นชื่อทาร์ตไข่ ณ ร้าน Pastéis de Belém

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าสู่ที่พัก MERCURE LISBOA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
ลิสบอน - ดูไบ

ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานลิสบอน ปอร์เตลา เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK192 เวลา 14.15 – 00.50 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 9
ดูไบ - กรุงเทพมหานคร

รอเครื่องเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 02.50 – 12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 7 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าเชงเก้น ( โปรตุเกส )
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม ปราสาทบอลซา, ปราสาทคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโทม่า, โบสถ์แม่พระฟาติมา, อารามบาตาลยา, แหลมโลก้า, พระราชวังเปนา และปราสาทควินตา ดา เรกาเลรา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  ***กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ***

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ