วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน – วัดศรีมงคล – อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  – จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – พาท่านสักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี – เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองน่าน @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee

แพ็คเกจน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน
รหัส 010-0840
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินน่าน - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พัก

….. น. : ลูกค้าเดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว ( คนขับรถตู้จะนำท่านออกเดินทาง ) นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  ( คนขับจะแนะนำร้านอาหารให้ลูกค้า )

จากนั้น นำท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ บอกเลยว่าร้านสวยมาก ใครไปจังหวัดน่านช่วงนี้ต้องห้ามพลาดไปเช็คอินให้ได้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินน่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

วันที่ 2
วัดศรีมงคล - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน - จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ – เข้าสู่ที่พักที่ อ.ปัว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขาตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะนำร้านอาหารให้ลูกค้า )

จจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** ท่านสามารถสั่งหมูกระทะกับทางรีสอร์ทได้ **

วันที่ 3
พาท่านสักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองน่าน @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee- ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  ไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายนั้นก็คือ “ซุ้มต้นลีลาวดี” หรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไป  วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะนำร้านอาหารให้ลูกค้า ) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee นำท่าน แวะซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย     ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน

………..น. : เดินทางสู่ สนามบิน……………. โดยสายการบิน ……………. เที่ยวบิน……….

………. น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • คนขับพร้อม รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( ตัวเมือง 1 คืน + อำเภอปัว 1 คืน พร้อมอาหารเช้า )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

ประเภทห้อง จำนวน ราคา
 

คืนแรก –> โรงแรมน่านน้ำทอง

ห้อง Superior Room

————–
คืนสอง –> รีสอร์ทฮิมนาปัว

บ้านชมนา

2 – 3 ท่าน 6,999
4 – 5 ท่าน 5,999
6 – 7 ท่าน 4,999
8 – 9 ท่าน 3,999

 **แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย **

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำโรงแรม ค่ามัดจำรถตู้
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 6. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ