ทัวร์เกาะไข่ใน – ทัวร์เกาะไข่นอก
ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  – วัดฉลอง – เมืองเก่าภูเก็ต

แพ็คเกจภูเก็ต เกาะไข่
รหัส 010-0605
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – เข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย (** คนขับรถตู้ภูเก็ตมารอรับ**) 

อิสระอาหารเที่ยง /เย็น  ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

วันที่ 2
รถตู้รับไปส่งท่าเรือ – ทัวร์เกาะไข่ใน – ทัวร์เกาะไข่นอก – เข้าสู่ที่พัก ** ทัวร์มีให้เลือกช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย ลูกค้าสามารถเลือกรอบได้ **

**สำหรับรอบเช้า ** ( ครึ่งวัน )

07.00 น. : รถตู้รับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา” จ.ภูเก็ต

08.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆ ข้าวต้ม ขนมปัง เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30 น. : เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ “เกาะไข่” เกาะไข่มุกอันดามัน ที่มาพร้อมกับ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสๆ และความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

08.50 น. : เดินทางถึง “เกาะไข่ใน” เพลิดเพลินบนชายหาด สำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนสามารถเลือกอยู่เกาะไข่ในได้ตลอดทริป ณ จุดให้บริการ Love Andaman หรือ จะเลือกเดินทางต่อไปที่จุดชมวิว  ณ เกาะไข่นอก ก็ได้

09.00 น. : เดินทางต่อไปยัง “เกาะไข่นอก” ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงามจากจุดชมวิวแหลมสามอ่าว ที่มองเห็น กองหินลักษณะพิเศษเป็นโค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าสวย

10.00 น. : เดินทางกลับมายัง เกาะไข่ใน พร้อมบริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม Premier Buffet แบบจัดเต็ม (2) หรือ เลือกซื้อชุด Love Picnic Set เซ็ทอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบพรีเมี่ยม พร้อมพร๊อพถ่ายภาพสุดชิค อีกทั้งยังสามารถเลือกดำนำจากหน้าหาดเกาะไข่ พร้อมอุปกรณ์ดำนำ และเม้าท์พีชที่เปลี่ยนใหม่ทุกท่าน

** บนเกาะมีบริการเครื่องเล่นทางน้ำ เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท ( มีค่าบริการเพิ่มเติม ) อุดหนุนสินค้าชุมชนเกาะไข่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.30  น. : ออกเดินทาง กลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

**สำหรับรอบบ่าย ** ( ครึ่งวัน )

11.30 น. : รถตู้รับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา” จ.ภูเก็ต

12.30 น. : เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆ ข้าวต้ม ขนมปัง เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

13.30 น. : เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ “เกาะไข่” เกาะไข่มุกอันดามัน ที่มาพร้อมกับ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสๆ และความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

13.50 น. : เดินทางถึง “เกาะไข่ใน” เพลิดเพลินบนชายหาด สำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนสามารถเลือกอยู่เกาะไข่ในได้ตลอดทริป ณ จุดให้บริการ Love Andaman หรือเลือกเดินทางต่อไปที่จุดชมวิว  ณ เกาะไข่นอก

14.00 น. : เดินทางต่อไปยัง “เกาะไข่นอก” ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงามจากจุดชมวิวแหลมสามอ่าว ที่มองเห็น กองหินลักษณะพิเศษเป็นโค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าสวย

15.00 น. : เดินทางกลับมายัง เกาะไข่ใน พร้อมบริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม Premier Buffet แบบจัดเต็ม หรือเลือกซื้อชุด Love Picnic Set เซ็ทอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบพรีเมี่ยม พร้อมพร๊อพถ่ายภาพสุดชิค อีกทั้งยังสามารถเลือกดำนำจากหน้าหาดเกาะไข่ พร้อมอุปกรณ์ดำนำ และเม้าท์พีชที่เปลี่ยนใหม่ทุกท่าน

17.30  น. : ออกเดินทาง กลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

วันที่ 3
ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - วัดฉลอง - เมืองเก่าภูเก็ต – แวะซื้อของฝาก - สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต ชาวต่างชาติรู้จักกันในนามว่า Big Buddha จากนั้น นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นอีกด้วย  จากนั้นนำท่านแวะ “ซื้อของฝาก” ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต อาหารทะเลแห้ง และ ขนมพื้นเมืองภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ  ขนมเต้าซ้อ ฯลฯ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง ) ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน (พร้อมอาหารเช้า)
 • รถตู้ปรับอากาศ พร้อม คนขับ รับส่งท่านตลอดทั้งทริป
 • ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน : รวมรถรับส่ง อาหารว่างที่ท่าเรือ ข้าวต้ม ขนมปัง เครื่องดื่มชา กาแฟ ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ค่าอุทยาน ไกด์ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุ
 • บริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม Premiere Buffet ที่เกาะไข่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริปการเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าทิปคนขับรถ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ (ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจำนวนผู้เดินทาง)

 • โรงแรมอันดาคิรา Andakira Hotel (หาดป่าตอง) ระดับ 4 ดาว
 

เข้าพักตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2565

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,299 3,999 3,499 2,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,499
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,199
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,899
 

เข้าพักตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2565

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,699 3,999 3,499 2,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,899
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,599
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,299
 • โรงแรม ชูการ์ มารีนารีสอร์ท แฟชั่น ( หาดกะตะ ) 4 ดาว
 

เข้าพักตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2565

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,299 3,999 3,499 2,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,499
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,199
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,899
 

เข้าพักตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2565

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,699 3,999 3,499 2,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,899
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,599
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,299
 • โรงแรม Four Points by Sheraton (ป่าตอง) 4.5 ดาว
 

เข้าพักตั้งแต่  1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,999 ไม่มีเตียงเสริม 2,999 3,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 6,499
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,999
Deluxe Room 8-9 ท่าน 5,499
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 66,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,900 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
เริ่มต้น 899 บาท