แพ็คเกจม่อนแจ่ม นอนดูดาว สัมผัสไอหมอก

บ้านแม่กำปอง – ร้าน Teddu Coffee – วัดแม่กำปอง – อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง – ร้านระเบียงวิว – ทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิ่นเกสรแม่ริม – แวะคาเฟ่ “ฮิมน้ำแม่จะ” – พระธาตุดอยสุเทพ – ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ

แพ็คเกจม่อนแจ่ม นอนดูดาว สัมผัสไอหมอก

รหัส 010-0059
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
74 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง – ร้าน Teddu Coffee - วัดแม่กำปอง - อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้านระเบียงวิว - พิเศษ!! พาท่านไปนอน ดูดาวสัมผัสไอหมอก “ ม่อนเหนือ โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม ”

………. น. : ลูกค้าเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ( คนขับรถตู้รอรับท่านเพื่อนำเที่ยว ) จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง“แม่กำปอง”ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมน้ำตก Teddu Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่นี่คือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้าแช่น้ำตกเย็นๆ และอีก ไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพานแขวน เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายกันอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชน จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กำปอง  จากนั้นนำท่านไปชมวิวแม่กำปองที่เป็นไฮไลท์ก็ว่าได้  “ร้านระเบียงวิว” ร้านกาแฟชื่อดังของแม่กำปอง เพราะร้านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้านบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปตอนเย็น ชมพระอาทิตย์ตกรับรองว่าได้รูปสวย แน่นอน!!

ก่อนกลับแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์อีกจุดของแม่กำปอง นั้นก็คือ ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็งร้านที่เรียกว่า ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านแม่กำปอง ที่ใครผ่านไปมาต้องแวะมาถ่ายภาพ  ด้วยตัวร้านเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายโพสต์ท่าถ่ายภาพเก๋ๆ แนว ๆ บริเวณหน้าร้าน  หากผ่านมายังถนนเข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปองแล้วนั้น เห็นคนยืนออกันเยอะๆ นั่นเดาได้เลยว่าถึงร้านนี้แล้ว

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม – ไปเก็บส้มสดๆจากไร่ “ สวนส้มยอดดอย ” - ไฮไลท์!! ถ่ายรูปกับ ทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิ่นเกสรแม่ริม – แวะคาเฟ่ “ฮิมน้ำแม่จะ” - เข้าที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  จากนั้น ท่านเดินทางไปยัง “สวนส้มยอดดอย” บ้านแม่ขิ เชียงใหม่ สถานที่เที่ยวใหม่ มีไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ คือเค้าสร้างสะพานเชื่อมทั้งสวนให้เดินไปเที่ยวสวนส้มได้ง่าย มีพร็อพตามจุดต่างๆ ให้ไปเซลฟี่กัน

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “ไร่กลิ่นเกสรแม่ริม” ชมดอกไม้เมืองหนาว!! จุดเช็คอินที่ห้ามพลาด ให้ท่านได้ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนับหมื่นต้น ไฮไลท์ของไร่แห่งนี้คือ “ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ต” ทุ่งดอกไม้สีม่วงนับหมื่นต้นที่เรียงรายอย่างสวยงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 พระธาตุดอยสุเทพ - ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ – แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ กับ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออกของเมืองชั้นในเดิมทีประตูท่าแพเป็นประตู 2 ชั้น วางตำแหน่งเยื้องกันดังปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก @ตลาดวโรรส” ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา และ เมล็ดกาแฟ ฯลฯ ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • รถตู้พร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( สำหรับ 2 – 3 ท่าน )
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ
 • ค่าน้ำมันรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( กรุงเทพฯ – เชียงใหม่)
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าอาหารมื้ออื่นๆ
 • ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม

หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย

** กรณีลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)

จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง **
ผู้ที่เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องโหลด และ ลงทะเบียนผ่าน App CM ชนะ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน และเมื่อถึงเชียงใหม่แล้วต้อง บันทึกแบบประเมินตัวเอง ( ชม. 3 )และแสดงต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ :

เดินทางช่วงตุลาคม 64 – มกราคม 65 

Room type จำนวน ราคา
คืนแรก ม่อนเหนือ (  โดม VIP )

คืนสอง เดอะคอร์ เชียงใหม่

ห้อง Deluxe King Bed Room

หรือ  Deluxe Twin Bed Room

2-3 ท่าน 6,999
4-5 ท่าน 5,999
6-7 ท่าน 4,999
8 ท่าน 3,999

** ช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65

ราคาเพิ่ม 1000 บาท / ท่าน **

เงื่อนไขในการจอง

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน (คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมด ) ยกเว้นจองพีเรียดช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้วันอื่นได้

*** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **

 1. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก
 2. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 4. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 5. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
จำนวนการเข้าชม 74 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • ก.พ.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 317 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 60 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - เม.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
 • 32 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส 038-0352
4 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 5 วัน 3 คืน
 • 68 ครั้ง
เริ่มต้น 31,500 บาท
รหัส 027-0109
5 วัน 3 คืน
Thai Airways (TG)
เริ่มต้น 31,500 บาท
ชื่นชอบ