แพ็คเกจ“ล่องเรือยอร์ช มันส์ยอดมาก”

ล่องเรือยอร์ชรับวิตามินSEA เก็บโปรไฟล์เฟี้ยวๆ พักหรู 4 ดาว

แพ็คเกจ“ล่องเรือยอร์ช มันส์ยอดมาก”

รหัส 030-0166
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง – มื้อค่ำเรือนไทย

โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัยเพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*

09.00 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ท ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น บนเรือมีห้องอาบน้ำ เตรียมพร็อบ เตรียมชุดสวยๆ ไปเปลี่ยนถ่ายรูปเยอะๆ เอาให้คุ้มไปเลย

09.30 น. : นำท่านล่องเรือยอร์ชออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมอุปกรณ์บริการฟรี ถังแช่เครื่องดื่ม, เตาปิ้งย่าง, แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ (อุปกรณ์ประจำเรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามเรือแต่ละลำ) พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย

13.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “สำรับไทย” เพื่อให้ทุกท่านสบายใจและปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยชุดสำรับไทยส่วนตัว

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านได้จองไว้

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน)

 กรุ๊ปส่วนตัว

(Private Group)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
Join Tour 2 ท่านๆ ละ 1,888.- 1,888.-  

 

1,000.-

 

 

500.-

 

 

 

1,000.-

 

Private 16 ท่านขึ้นไป 1,888. – 1,888.-
Private 11-15 ท่านๆ ละ 2,550.- 2,550.-
Private 8-10 ท่านๆ ละ 2,950.- 2,950.-
Private 6-7 ท่านๆ ละ 3,950.- 3,950.-
Private 4-5 ท่านๆ ละ 5,490.- 5,490.-
จอยทริปเรือท่านละ 1,390.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก

เด็กไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (รับเฉพาะวันเสาร์/ทัวร์ออกเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป*

โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน)

กรุ๊ปส่วนตัว

(Private Group)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
Join Tour 2 ท่านๆ ละ 1,999.- 1,999.-  

 

1,100.-

 

 

 

600.-

 

 

 

1,200.-

 

Private 16 ท่านขึ้นไป 1,999. – 1,999. –
Private 11-15 ท่านๆ ละ 2,650.- 2,650.-
Private 8-10 ท่านๆ ละ 3,050.- 3,050.-
Private 6-7 ท่านๆ ละ 3,150.- 3,150.-
 Private 4-5 ท่านๆ ละ 5,600.- 5,600.-
จอยทริปเรือท่านละ 1,390.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก

เด็กไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (รับเฉพาะวันเสาร์/ทัวร์ออกเมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป*

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
จำนวนการเข้าชม 68 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Lion Air
 • ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 54 ครั้ง
เริ่มต้น 4,800 บาท
รหัส 011-0192
3 วัน 2 คืน
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,800 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 185 ครั้ง
เริ่มต้น 899 บาท
รหัส 023-0307
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 899 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 9 วัน 6 คืน
 • 65 ครั้ง
เริ่มต้น 58,900 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 65 ครั้ง
เริ่มต้น 5,999 บาท
ชื่นชอบ