แพ็คเกจหลีเป๊ะ เที่ยวหลีเป๊ะ ให้เป๊ะปัง

ปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ –  ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

แพ็คเกจหลีเป๊ะ เที่ยวหลีเป๊ะ ให้เป๊ะปัง

รหัส 010-0012
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,490 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
110 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

09.00 น. : รับคณะเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังหน้าท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ “เกาะหลีเป๊ะ”

11.30 น. : ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท “สู่เกาะหลีเป๊ะ” ระหว่างทางแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

13.30 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นภายในเกาะจะมีหมู่บ้านชาวเล ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นธรรมชาติรอบเกาะ หรือเล่นน้ำ ณ ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปเดินเล่นที่ Walking Street  ที่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 50 เมตร  และช่วงค่ำริมหาดพัทยาจะเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเล และบาร์ริมหาด ให้ท่านได้นั่งชมโชว์การแสดงกระบองไฟที่แปลกตา และเพลิดเพลินกับการฟังเพลงชิลล์ๆ ริมหาด

วันที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. : นำท่านเดินทางไปดำน้ำเกาะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดำน้ำแรกจะเป็น “ร่องน้ำจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดดำน้ำที่มี “ปะการังเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยังมีปลาทะเลหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดดำนำตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกันออกไป ให้ท่านได้สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี (2) อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำตรงริมชายหาดที่มีน้ำใสและท่านสามารถใช้บริการห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวได้ที่เกาะแห่งนี้ พาท่านไปดำน้ำโซน “เกาะอาดัง” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ทั้งเกาะมีแต่หินสีดำแวววาวราวกับมาจับวางไว้  ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

15.00 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. : ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบิน

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท

11.30 น. : ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านทำการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • รถตู้รับ – ส่ง สนามบิน หรือ เขตพื้นที่ อ. เมืองหาดใหญ่
 • ค่าเรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( สำหรับ 2 ท่าน )
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ + เที่ยง 1 มื้อ )
 • ทริปดำน้ำโซนใน ตามที่ระบุในโปรแกรม ( จอยทริป )
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์ Safety ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( กรุงเทพฯ – หาดใหญ่)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าอาหารมื้ออื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าขยะท่าเทียบเรือ ( 60 บาท / ท่าน สามารถจ่ายก่อนลงเรือได้ )
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีเหมาเรือหางยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท )
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์

โรงแรม Charming Lipe Villa (ติดหาดพัทยา )

เดินทางตั้งแต่ 15 ตุลาคม  – 15 พฤศจิกายน 2564
ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ซูพีเรีย บังกะโล 2 ท่าน 5,490 2,000
ดีลักษ์ 2 ท่าน 6,490 2,000

“ห้อง ซูพีเรีย บังกะโล พักได้ 2 ท่านเท่านั้น”

กรณีพัก 3 ท่านต้องอัพห้องเป็น Deluxe Room

( และต้องเสริมเตียง 700 บาท /ท่าน / คืน )

เดินทางตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 64

เดินทางตั้งแต่ 4 มกราคม – 12 เมษายน 65

ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ซูพีเรีย บังกะโล 2 ท่าน 5,990 2,000
ดีลักษ์ 2 ท่าน 6,990 2,000

ห้อง ซูพีเรีย บังกะโล พักได้ 2 ท่านเท่านั้น”

กรณีพัก 3 ท่านต้องอัพห้องเป็น Deluxe Room

( และต้องเสริมเตียง 700 บาท /ท่าน / คืน )

เดินทางตั้งแต่ 25 ธันวาคม 64 – 3 มกราคม 65
**เทศกาลสงกรานต์ 13 – 17 เมษายน 65**
ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ซูพีเรีย บังกะโล 2 ท่าน 6,990 2,000
ดีลักษ์ 2 ท่าน 7,990 2,000

“ ห้อง ซูพีเรีย บังกะโล พักได้ 2 ท่านเท่านั้น”

กรณีพัก 3 ท่านต้องอัพห้องเป็น Deluxe Room

( และต้องเสริมเตียง 1,000 บาท /คืน )

 

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
จำนวนการเข้าชม 110 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.64 - เม.ย.65
 • 10 วัน 7 คืน
 • 60 ครั้ง
เริ่มต้น 136,900 บาท
รหัส 014-0274
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 136,900 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 60 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • รถตู้
 • พ.ย.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 72 ครั้ง
เริ่มต้น 6,999 บาท
ชื่นชอบ