สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava – ล่องเรือสำเภาวิถีชุมชนชาวประมง – พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม

แพ็คเกจหัวหินดีต่อใจ
รหัส 030-0729
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,890 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
8 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
หัวหิน - สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava - ซีฟู้ดย่างเนยวรบุระ

12.00 น. : ต้อนรับทุกท่านสู่ สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava

12.30 น. : บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหาร The Grove (อยู่ภายในสวนน้ำ)  หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำภายในสวนน้ำตามอัธยาศัย

16.00 น. : เช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม Wora Bura Hua Hin หรูหราระดับ 5 ดาว ติดชายหาด อยู่ใกล้กับตลาดจักจั่น และตาดต้นมะขามซึ่งเปิดให้บริการในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

17.00 น. : บริการอาหารเย็น “ซีฟู้ดย่างเนย” ณ บริเวณริมหาดในบรรยากาศยามเย็น และเพื่อความมั่นใจในการรับประทานอาหารอย่างห่างไกลโควิด ทางโรงแรมได้จัดอาหารเป็นชุดส่วนตัวสำหรับ 2 หรือ 4 หรือ 6 ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในกลุ่มของท่าน หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ล่องเรือสำเภาวิถีชุมชนชาวประมง

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)

โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

08.30 น. : พร้อมแล้วท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า

09.00 น. : ยินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือสำเภา ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยใบเรือสีแดง ชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี กัปตันจะหาจุดจอดเรือที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือสำเภา

13.30 น. : เดินทางกลับสู่โรงแรม Wora Bura Hua Hin ให้ท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น. : บริการอาหารค่ำที่ “นาวีภิรมย์” ร้านอาหารบรรยากาศดีริมทะเล DeeLek Bistro

17.00 น. : บริการอาหารเย็นสบายๆ ริมชายหาด ที่ นาวีภิรมย์

18.30 น. : เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
หัวหิน – พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม - เดินทางกลับสู่โดยสวัสดิภาพ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้เช็คเอาท์ (การเช็คเอาท์เกินกว่า 12.00 น. อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้) พร้อมแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำ

อิสระให้ท่านได้เข้าชมฟาร์มแกะ ที่ “พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม” (โปรดติดต่อและแสดง voucher ที่ห้องจำหน่ายบัตร) จากนั้นให้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและรับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาให้ทุกท่านได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 2. ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปที่ตามระบุในกรมธรรม์)
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางสิ้นสุดภายใน 31 พฤษภาคม 2565
 3. ช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โปรดสอบถามอีกครั้ง
WORA BURA HUA HIN  «««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 3-8 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 3,890.- 4,250.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

*ไม่เสริมเตียง*

1,900.-

 

 

2,500.-

 

 

2,500.-

เดินทาง 9 ท่าน 3,990.- 4,350.-
เดินทาง 8 ท่าน 4,090.- 4,450.-
เดินทาง 7 ท่าน 4,190.- 4,550.-
เดินทาง 6 ท่าน 4,290.- 4,650.-
เดินทาง 5 ท่าน 4,390.- 4,750.-
น้องอายุไม่เกิน 3 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ / น้องอายุมากกว่า 8 ขวบ ค่าบริการเท่ากับผู้ใหญ่

 

MAVEN HUA HIN  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 3-8 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 3,190.- 3,550.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

*ไม่เสริมเตียง*

1,700.-

 

 

900.-

 

 

1,800.-

เดินทาง 9 ท่าน 3,290.- 3,650.-
เดินทาง 8 ท่าน 3,390.- 3,750.-
เดินทาง 7 ท่าน 3,490.- 3,850.-
เดินทาง 6 ท่าน 3,590.- 3,950.-
เดินทาง 5 ท่าน 3,690.- 4,050.-
น้องอายุไม่เกิน 3 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ / น้องอายุมากกว่า 8 ขวบ ค่าบริการเท่ากับผู้ใหญ่

 กรณีพักที่โรงแรม Maven Hua Hin จะบริการอาหารเย็นวันแรกที่ร้านอาหาร “ชวนนั่ง” ปากน้ำปราณ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง สวนน้ำ Vana Nava
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • พ.ค.65 - มิ.ย.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 14,999 บาท
 • พ.ค.65 - ก.ย.65
 • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 59,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ตลอดทั้งปี 2022-2023
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,900/คู่ บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.94 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 4,590 บาท