แพ็คเกจอิตาลี Northern Italy

สัมผัสงปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองริมทะเลที่ Santa Margherita
ชมมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre)
อิสระชมเมืองลา สเปเซีย (La Spezia)
เดินชิลบนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
ชมทะเลสาบไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ Lake Braies
เช็คอินสู่มิลาน (Milan)

แพ็คเกจอิตาลี Northern Italy

รหัส 027-0128
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
52,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
61 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG940 เวลา 00.35 – 07.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2 มิลาน – ซานตา มากะเรต้า - ปอร์โตฟิโน - ซานตา มากะเรต้า

ถึงท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เมืองมิลาน (Milano) ประเทศอิตาลี เดินทางต่อไปพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองริมทะเลที่เมืองซานตา มากะเรต้า (Santa Margherita) และแวะไปเยี่ยมเยือน ปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองไข่มุกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL CONTINENTA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ซานตา มากะเรต้า – ชิงเคว เทอเร่ – ลา สเปเซีย

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre) ที่ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ติดริมทะเล แต่ละหมู่บ้านจะมีเอกลักษณ์การตกแต่ง และบ้านที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผา และไปต่อกันที่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการเข้าพักที่ HOTEL NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ลา สเปเซีย - โบโลญญ่า – เมสเตร

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังเมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก มีงานสถาปัตยกรรมอันสวยงามมากมายซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว  เดินทางไปต่อกันที่เมืองเมสเตร (Mestre) ด่านแรกของการเข้าสู่เกาะเวนิส (Venice)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมสเตร – เกาะเวนิส - เมสเตร

นั่งเรือเข้าไปยังเกาะเวนิส หรือที่เรียกกันว่า เวเนเซีย (Venice) เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลักได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง เที่ยวชมศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” อิสระตามอัธยาศัย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 เมสเตร - คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ – โบซาโน

เช็คเอาท์แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ (Cortina D’Ampezzo) เพื่อเดินทางไปชมทะเลสาบไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นเดินทางไปเมือง Villnöß ดื่มด่ำกับเมืองพักตากอากาศ และเข้าสู่เมืองโบซาโน่ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทือกเขาโดโลไมท์

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 7 โบซาโน - มิลาน

เช็คเอาท์แล้วเดินทางเข้าสู่มิลาน (Milan) เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งมิลาน” (Duomo di Milano) และปราสาทซฟอร์ซ่า (Sforzesco Castle) เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีเป็นแหล่งรวมศิลปะอันมีชื่อเสียงของเมืองมิลาน และอิสระช้อปปิ้ง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าสู่ที่พัก STARHOTEL RITZ หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 มิลาน - กรุงเทพ ฯ

เช็คเอาท์ และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 เวลา 13.05 – 05.55 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 9 กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”


เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถเช่าปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 6 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม ตั๋วรถไฟเข้าหมู่บ้านชิงเคว เทอเร, เรือเข้าเกาะเวนิส
 • วีซ่าเชงเก้น ( อิตาลี )
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

จำนวนการเข้าชม 61 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 13 วัน 8 คืน
 • 76 ครั้ง
เริ่มต้น 71,500 บาท
รหัส 027-0133
13 วัน 8 คืน
เริ่มต้น 71,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - เม.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
 • 32 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส 038-0352
4 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
 • 68 ครั้ง
เริ่มต้น 1,888 บาท
รหัส 030-0166
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,888 บาท
ชื่นชอบ