• สัมผัสงปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองริมทะเลที่ Santa Margherita
 • ชมมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre)
 • อิสระชมเมืองลา สเปเซีย (La Spezia)
 • เดินชิลบนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
 • ชมทะเลสาบไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ Lake Braies
 • เช็คอินสู่มิลาน (Milan)
แพ็คเกจอิตาลี Northern Italy
รหัส 027-0128
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
52,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG940 เวลา 00.35 – 07.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2
มิลาน – ซานตา มากะเรต้า - ปอร์โตฟิโน - ซานตา มากะเรต้า

ถึงท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เมืองมิลาน (Milano) ประเทศอิตาลี เดินทางต่อไปพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองริมทะเลที่เมืองซานตา มากะเรต้า (Santa Margherita) และแวะไปเยี่ยมเยือน ปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองไข่มุกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL CONTINENTA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
ซานตา มากะเรต้า – ชิงเคว เทอเร่ – ลา สเปเซีย

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre) ที่ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ติดริมทะเล แต่ละหมู่บ้านจะมีเอกลักษณ์การตกแต่ง และบ้านที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผา และไปต่อกันที่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการเข้าพักที่ HOTEL NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ลา สเปเซีย - โบโลญญ่า – เมสเตร

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังเมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก มีงานสถาปัตยกรรมอันสวยงามมากมายซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว  เดินทางไปต่อกันที่เมืองเมสเตร (Mestre) ด่านแรกของการเข้าสู่เกาะเวนิส (Venice)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
เมสเตร – เกาะเวนิส - เมสเตร

นั่งเรือเข้าไปยังเกาะเวนิส หรือที่เรียกกันว่า เวเนเซีย (Venice) เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลักได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง เที่ยวชมศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” อิสระตามอัธยาศัย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
เมสเตร - คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ – โบซาโน

เช็คเอาท์แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ (Cortina D’Ampezzo) เพื่อเดินทางไปชมทะเลสาบไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นเดินทางไปเมือง Villnöß ดื่มด่ำกับเมืองพักตากอากาศ และเข้าสู่เมืองโบซาโน่ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทือกเขาโดโลไมท์

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 7
โบซาโน - มิลาน

เช็คเอาท์แล้วเดินทางเข้าสู่มิลาน (Milan) เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งมิลาน” (Duomo di Milano) และปราสาทซฟอร์ซ่า (Sforzesco Castle) เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีเป็นแหล่งรวมศิลปะอันมีชื่อเสียงของเมืองมิลาน และอิสระช้อปปิ้ง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าสู่ที่พัก STARHOTEL RITZ หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
มิลาน - กรุงเทพ ฯ

เช็คเอาท์ และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 เวลา 13.05 – 05.55 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 9
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถเช่าปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 6 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม ตั๋วรถไฟเข้าหมู่บ้านชิงเคว เทอเร, เรือเข้าเกาะเวนิส
 • วีซ่าเชงเก้น ( อิตาลี )
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Lion Air
 • พ.ค. - ต.ค. 65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 130,900 บาท