ดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ

แพ็คเกจเกาะช้าง The Splash Koh Chang หาดคลองพร้าว
รหัส 019-0408
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,200 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
The Splash Koh Chang หาดคลองพร้าว

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ รับประทานอาหารเย็นประมาณ 17.30-18.00 น. ลูกค้าเดินทางไปร้านอาหารด้วยตนเอง – เดินทางกลับที่พัก

**ร้านอาหารอยู่หาดคลองพร้าว**

วันที่ 2
โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – รถรับลูกค้าประมาณเวลา 8.20-8.40 น. โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ **จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** (ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ)

วันที่ 3
The Splash Koh Chang หาดคลองพร้าว

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก 3วัน 2 คืน (The Splash Koh Chang) (รร.ติดทะเล,หาดส่วนตัว)
 2. ฟรี รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดย์ทริป
 3. ฟรี อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหาร 1 มื้อในทัวร์ + อาหารเย็นที่ร้านอาหาร 1 มื้อ
 4. ฟรี โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง พร้อมอุปกรณ์ (จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอุทยาน)
 5. ฟรี กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/2ท่าน
 6. ฟรี ประกันภัยทางทะเล (ต่อเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ)
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ

 

3 วัน 2 คืน

4 ม.ค. 2216 เม.ย.22

**ราคาโปร จองก่อน 28 กุมภา**

วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี

4 ม.ค. 2216 เม.ย.22

**ราคาโปร จองก่อน 28 กุมภา**

วันศุกร์-เสาร์

17 เม.ย.2231 ต.ค.22
Superior Room 3,200/ท่าน

เพิ่มคืน 900/ท่าน

3,500/ท่าน

เพิ่มคืน 1,100/ท่าน

4,300/ท่าน

เพิ่มคืน 1,500/ท่าน

Deluxe Room 3,400/ท่าน

เพิ่มคืน 1,100 /ท่าน

3,700/ท่าน

เพิ่มคืน 1,200/ท่าน

4,600/ท่าน

เพิ่มคืน 1,600/ท่าน

Cottage Room 3,900/ท่าน

เพิ่มคืน 1,300/ท่าน

4,200/ท่าน

เพิ่มคืน 1,500/ท่าน

4,600/ท่าน

เพิ่มคืน 1,600/ท่าน

Family with bunk bed

(พัก 4 ท่าน)

3,900/ท่าน

เพิ่มคืน 1,400/ท่าน

ราคาด้านบนต้องจองและระบุวันเดินทางก่อน 28/02/22 เท่านั้น !!

เด็ก 0-3 ปี ฟรี

เด็ก 4-10 ปี ไม่เสริมเตียง 2,200 บาท

ผู้ใหญ่เสริมเตียง 4,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็คเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 3. ซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม ท่านละ 50 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ก.ย.65
 • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,777 บาท
 • ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 39,950 บาท
 • มิ.ย. - ก.ย. 65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 25,888 บาท