อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคำหลวง – วัดพระธาตุดอยคำ– พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – ประตูท่าแพ –  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเวิล์ด – ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม – คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์

แพ็คเกจเชียงใหม่ เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์
รหัส 010-0841
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
5 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคำหลวง – วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ - เข้าที่พัก

……… น. : ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน………เที่ยวบิน………..

 

……… น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  คนขับรถตู้มารอรับ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคำหลวง เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับออกว่าราชการและใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ของเจ้าหลวงล้านนาในอดีตหอคำหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักภูพิงค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง สำหรับผู้ที่มาเที่ยวดอยสุเทพ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเวิล์ด – เข้าที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออกของเมืองชั้นในเดิมทีประตูท่าแพเป็นประตู 2 ชั้น วางตำแหน่งเยื้องกันดังปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2436 จากนั้นนำท่านไป “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ แลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย

อิสระอาหาร เที่ยง – เย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์ (วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) - เข้าที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอร์บีน่า” ดอกไม้สีม่วงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ จากนั้นนำท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว

จากนั้นนำท่านเดินทางไป  “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมน้ำตก

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดป่าดาราภิรมย์” เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก @ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น นำท่านไปชม “แดนเทวดา” ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  พื้นที่กว่า 9 ไร่ ( ค่าเข้าชมคนละ 60 บาท ) มีมุมถ่ายรูปมากมาย

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนาทำให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่าน “แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดวโรรส” อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

……. น. : เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน………เที่ยวบิน………..

……. น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • รถตู้พร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป ( 12 ชม. / วัน )
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว ( สำหรับ 2 – 3 ท่าน )
 • ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ
 • ค่าน้ำมันรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( กรุงเทพฯ – เชียงใหม่)
 • ค่าทิปคนขับรถ 400 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ ( มื้อกลางวัน + มื้อเย็น )
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ :

เดินทางช่วง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2565
โรงแรมที่พัก จำนวน ราคา / ท่าน
โรงแรมแอท พิงค์นคร ห้วยแก้ว

Grand Deluxe ( จำนวน 3 คืน )

ระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า

2 ท่าน 9,499
3 ท่าน 7,999
4 – 5 ท่าน 6,999
6 – 7 ท่าน 5,999
8 – 9 ท่าน 4,999

***วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท***

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ก.พ.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,990 บาท
 • รถตู้
 • ก.พ.64 - มี.ค.64
 • 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,999 บาท