• เที่ยวชมเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico)
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (Anthropology Museum )
 • สัมผัสเมืองโบราณเตโอติอัวกาน (Teotihuacan)
 • ถ่ายรูปพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ (Pyramid of the Sun)
 • ชมซานโฮเซ (คอสตาริกา)
 • ชมวิวภูเขาไฟอารีนัล (Arenal Volcano)
 • วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส
 • เยี่ยมชมปานามาซิตี้
 • นั่งเรือแคนูทะเลสาป ALAJUELA
แพ็คเกจเม็กซิโก Mexico – Costa rica – Panama
รหัส 027-0133
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
13 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
71,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – มิวนิค (เยอรมัน) – เม็กซิโกซิตี้

เดินทางไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน แนะนำเป็นสายการบินลุฟต์ฮันซ่า LH5447  เวลา 09.40 – 16.40 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมัน ) เคาน์เตอร์ G ชั้น 4 (ประตู 4) และรอต่อเครื่องไปยังเมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า LH520 เวลา 22.30 – 04.05 น.(+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเม็กซิโก)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.    

วันที่ 2
เม็กซิโกซิตี้

เดินทางถึงเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ อาทิ จัตุรัสโซกาโล่ (Zocalo), พระราชวังหลวง (National Palace), วิหารเมโทรโพลิแทน (Metropolitan Cathedral), วิหารเทมพลอ มายอร์ (Templo Mayor) และ

พระราชวัง Bellas Artes ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยจากนั้นชมเมืองต่อ ชมมหาวิหารพระแม่แห่งกวาเดอลูป (Virgin of Guadalupe Shrine) และเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (Anthropology Museum ) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก และติดอันดับ 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุและโบราณคดีมานุษยวิทยาจากยุคพรีโคลัมเบียน

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • เข้าพักที่  Hotel Galeria Plaza Reforma หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เม็กซิโกซิตี้ – เตโอติอัวกาน - เม็กซิโกซิตี้

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเตโอติอัวกาน (Teotihuacan) เมืองโบราณสถาปัตยกรรมเมโสอเมริกัน เพื่อชมความมหัศจรรย์ของพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ (Pyramid of the Sun) พีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเตโอติฮัวคาน หลังจากนั้นชมวิหารแม่พระแห่งกัวดาลูเป (Basilica of Our Lady of Guadalupe) ซึ่งในปัจจุบันเป็นจุดหมายการแสวงบุญสำคัญที่มีผู้คนมาแสวงบุญมากที่สุด เดินทางกลับไปยังเม็กซิโกซิตี้

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • เข้าพักที่  Hotel Galeria Plaza Reforma หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เม็กซิโกซิตี้ – ซานโฮเซ (คอสตาริกา)

เช็คเอาท์และมุ่งหน้าสู่สนามบินเม็กซิโกซิตี้ เพื่อเดินทางไปยังซานโฮเซ (San Jose City) โดยสายการบินเอโรเม็กซิโก แอร์ไลน์  AM690 เวลา 08.30 – 10.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศคอสตาริกา) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮวน ซานตามาเรีย เมืองซานโฮเซ  เป็นเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศูนย์กลางของซิลิคอนแวลลีย์ เริ่มต้นนำท่านเยี่ยมชมเมือง ได้แก่ ย่านบาริโอ เอมอน (National Barrio Amón), ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (National Theatre of Costa Rica) โรงละครที่งดงาม หรูหราและสวนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะยุค pre-columbian (Museum of pre-columbian Art) ที่รวมรวบงานศิลปะ วัตถุโบราณมากมาย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • เข้าพักที่ Hotel Park Inn San Jose หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ซานโฮเซ - ภูเขาไฟอารีนัล

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟอารีนัล (Arenal Volcano) เป็น 1 ใน 7 ภูเขาไฟที่มีพลังของคอสตาริกา และเป็นภูเขาไฟที่ปะทุมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งด้วย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟอารีนัล ให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมตามใจชอบ ดังนี้

( ราคากิจกรรมแจ้งในทัวร์เพิ่มเติมท้ายโปรแกรม )

 • Arenal Volcano National Park by the lake & Tabacon
 • Arenal Hanging bridges
 • SIB Sloth Tour
 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • เข้าพักที่ Hotel Arenal Manoas หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ภูเขาไฟอารีนัล – วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส - ซานโฮเซ

เช็คเอาท์และออกเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส (Poas Volcano National Park) ซึ่งมีปากปล่องภูเขาไฟ 2 ทาง ทางตอนเหนือยังเป็นภูเขาไฟที่ยัง  คุกรุ่น เรียกว่า Hot Lagoon มีน้ำพวยพุ่งตลอดเวลา  ส่วนทางตอนใต้เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่เคยปะทุเมื่อ 7,500 ปีก่อนคริสตกาล ท่านจะได้เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยังซานโฮเซ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • เข้าพักที่ Hotel Park Inn San Jose หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
ซานโฮเซ – ปานามาซิตี้ (ปานามา)

เช็คเอาท์และมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮวน เพื่อเดินทางไปยังปานามาซิตี้ (Panama City) โดยสายการบินโคปา แอร์ไลน์ CM0145 เวลา 13.54 – 16.18 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศปานามา) เดินทางถึงกรุงปานามาซิตี้ (Panama City) เพื่อเข้าสู่ที่พัก กรุงปานามาซิตี้เดิมเคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของสเปน  ได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1821 ต่อมาภายหลังได้รวมกับโคลัมเบีย เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์ เป็นสาธารณรัฐ และมาแยกเป็นประเทศปานามา โดยมีปานามาซิตี้ เป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • เข้าพักที่ Global Hotel Panama หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
เยี่ยมชมปานามาซิตี้

เดินทางเยี่ยมชมกรุงปานามาซิตี้ เพื่อเก็บสถานที่ไฮไลท์ เริ่มต้นที่ประตูกั้นน้ำมิราฟอร์เรส (Miraflores Locks) ศูนย์นิทรรศการสามมิติ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคลองปานามา และนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Casco Viejo ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณซานฟิลิป (San Felipe) เป็นอาคารบ้านเรือนรูปแบบโคโลเนียล สไตล์สเปน นำท่านชมโบสถ์เก่าแก่ , ย่านจัตุรัสกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึก และนำท่านชมเส้นทางอมาดอร์ คอสเวย์ (Amador Causeway) สะพานที่สร้างเชื่อมระหว่าง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะเนาส์, เกาะฟลาเมนโก และเกาะเปอร์ริโก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
 • เข้าพักที่ Global Hotel Panama หรือเทียบเท่า
วันที่ 9
ปานามาซิตี้ - ทะเลสาป ALAJUELA - หมู่บ้าน Emberá - ปานามาซิตี้

เดินทางไปยังทะเลสาป ALAJUELA และสนุกสนานไปกับการนั่งเรือแคนูที่ขุดจากต้นไม้บนทะเลสาบไปยังหมู่บ้านชนพื้นเมืองของปานามาและโคลอมเบีย คือ Emberá เพื่อให้ท่านไปสัมผัสวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ถ่ายรูปเต็มอิ่มแล้ว นำท่านกลับไปยังปานามาซิตี้ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ทิป
  เข้าพักที่ Global Hotel Panama หรือเทียบเท่า
วันที่ 10
สนามบินปานามาซิตี้ – สนามบินไมแอมี่

เช็คเอาท์และอิสระตามอัธยาศัย เพื่อรอเวลาเดินทางสู่สนามบินปานามา เพื่อกลับกรุงเทพมหานคร  โดยสายการบินโคปา แอร์ไลน์ CM334 เวลา 09.09 – 13.17 น .(+1)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับรับจากที่พักไปส่งที่สนามบิน
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
วันที่ 11
ท่าอากาศยานนานาชาติไมแอมี (ต่อเครื่อง) - กรุงมิวนิก

13.17 น. แวะต่อเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมแอมี เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า LH461  เวลา 19.59 – 10.20 น.(+1)

 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
วันที่ 12
ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก - กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก เวลา 10.20 น. รอต่อเครื่องไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า LH5446  เวลา 16.20 – 08.50 น.(+1)

วันที่ 13
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเวลา 08.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan 8 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับ พูดอังกฤษ ) 9 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • น้ำดื่ม 1 ขวด / วัน / คน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • วีซ่าประเทศเม็กซิโกและคอสตาริกา
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติมค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ