แพ็คเกจ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก กระบี่

ชมน้ำตกร้อน – ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง – โปรแกรมทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ – หาดถ้ำพระนาง  – ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand  – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) – แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” – วัดถ้ำเสือ

แพ็คเกจ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก กระบี่

รหัส 010-0105
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,799 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
66 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินกระบี่ - ชมน้ำตกร้อน - ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง - เข้าสู่ที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

…… น. : เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ว ( คนขับรถตู้นำท่านออกเดินทาง ) จากนั้นนำท่านเดินทางไป “น้ำตกร้อน” นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม ซึ่งก็ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมา จากเนินเขา สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ จากนั้นนำท่านไปชม “สระมรกต” ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า สวยมากๆเหมือนสีมรกตเลยทีเดียว เป็นสระน้ำที่มีกำเนิดมาจากธาร เป็นสระน้ำกลางป่าขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และดื่มด่ำกับความงดงามของสระมรกต

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปร้านคาเฟ่ชิคๆ Dragon View Bar & Restaurant” เป็นคาเฟ่น้องใหม่มาแรงของกระบี่ที่บรรยากาศดีมาก ร่มรื่น วิวดีมากๆ มองเห็นทะเลอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย และยอดเขาหงอนนาค

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 รถมารับไปส่งท่าเรือ - โปรแกรมทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ - หาดถ้ำพระนาง-ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand-เกาะไก่ - เกาะปอดะ - เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

08:15 น. : จากนั้นรถมารับไป “ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา” เช็คอินที่ท่าเรือ (เรือสปีดโบ๊ต) รับฟัง

08.30 น. : คำแนะนำและข้อปฏิบัติขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

09:20 น. : นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เยี่ยมชม ถ้ำพระนาง สถานที่ตั้งของศาลเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ขอพรขอให้โชคดีก่อนออกเดินเรือเพื่อทำการประมงของชาวเรือ

10:30 น. : นำท่านชื่นชมธรรมชาติอัศจรรย์ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายขาวสะอาดที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อยามน้ำลด จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ จุดแวะชมถ่ายรูปยอดนิยม นำท่านเดินบนสันทรายราวกับกำลังเดินอยู่ท่ามกลางท้องทะเลรายล้อมด้วยน้ำทะเลเขียวมรกต จากนั้นพาท่านล่องเรือถ่ายรูปและชม เกาะไก่

12:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง ) ท่ามกลางบรรยากาศหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ผ่อนคลายสบายๆไปกับเสียงคลื่นและสายลม หลังรับประทานอาหารเที่ยง อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

14:00 น. : เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) - แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” - วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางไป “บ้านต้นไม้คาเฟ่” The Tree House Cafe Krabi คาเฟ่และร้านอาหารสุดน่ารัก ในบรรยากาศอันร่มรื่น

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ นำท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน้ำ” ให้ท่านได้เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ตั้งสูงตระหง่านขนาบแม่น้ำทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ปูดำตัวใหญ่ ชม “วัดถ้ำเสือ”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

……….. : เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน…..เที่ยวบิน ……..

……….. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 2 มื้อ ( วันแรก + วันดำน้ำ )
 • ทัวร์ดำน้ำ : รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เรือสปีดโบ๊ต (จอยทัวร์ ) เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าทิปคนขับรถ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

 • โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach)
 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
COSI Room 2-3 ท่าน 5,299 ไม่มีเตียงเสริม 2,599 1,000
COSI Room 4-5 ท่าน 4,799
COSI Room 6-7 ท่าน 4,299
COSI Room 8–9 ท่าน 3,799

** สำหรับการเข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว **

 • **วันหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันที่ 13 – 17 เม.ย 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน

โรงแรม ปาหนัน อ่าวนาง (Panan krabi Resort)  

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 64

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 5,999 3,999 2,999 1,100
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 5,099
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 4,599
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 4,299
 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 6,299 3,999 2,999 1,500
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 5,799
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 5,299
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 4,799
 • **วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)  

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 5,899 3,999 2,999 1,100
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,899
Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 4,299
Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 4,099
 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 6,299 3,999 2,999 1,100
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 5,299
Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 4,899
Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 4,599
 • **วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

เงื่อนไขในการจอง

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ** กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าแพ็กเกจดำน้ำ ค่าตั๋วเรือ ( จอยทัวร์ )
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 6. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ

 เงื่อนไขการชำระเงิน

** กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทำการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากชำระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

จำนวนการเข้าชม 66 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 41 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 001-0369
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • รถตู้
 • ม.ค.65 - ก.พ.65
 • 4 วัน 2 คืน
 • 43 ครั้ง
เริ่มต้น 6,999 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 40 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 001-0271
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 5,555 บาท
ชื่นชอบ